Договір оренди підприємства як єдиного майнового комплексу

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintПитання, пов’язані з участю в цивільному обороті підприємства як об’єкта цивільних прав, є досить новими для цивільного права. Однак, незважаючи на це, дослідження окремих аспектів цього питання проводили такі вчені, як: О.О. Коломієць, С. Кривобок, І. М. Кучеренко. Більш…

Договір купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintПопри велику кількість правочинів щодо відчуження «бізнесу», договори купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу мають з-поміж них незначну питому вагу, що пояснюється, передусім, недосконалістю  відповідного законодавства. Найбільш популярним способом відчуження «бізнесу» виступає передача корпоративних прав (акцій або часток у…

Особливості в застосуванні поняття підприємства в майновому обороті

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintПідприємство як майновий комплекс може розглядатися як складна річ, оскільки складається з нерухомих та рухомих речей (майна), які утворюють єдине ціле, що дає можливість використовувати його за призначенням (п. 1 ст. 188 ЦК). Як складна річ підприємство характеризується такими…

Поняття, сутність, ознаки правопорушення та основні юридичні характеристики даного поняття

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintПравопорушення – явища для суспільства вкрай не бажані. Через це суспільство намагається їх ліквідувати. Вони надзвичайно різноманітні як за видами , так і за тяжкістю наслідків, мотивами скоєння і т. д. Разом з тим вони мають спільні ознаки, що…

Розвиток договору банківського вкладу, його правове регулювання та роль держави у врегулюванні договірних відносин сторін

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ статті досліджено розвиток договору банківського вкладу в різні історичні часи, також взято до уваги доктрину Швейцарії у визначенні договору банківського вкладу, встановлено правове регулювання та роль держави у врегулюванні договірних відносин сторін. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print