Порядок укладення, зміни та розірвання договору банківського вкладу

Анотація: В статті досліджено порядок укладення зміни та розірвання договору банківського вкладу.

Права та обов’язки сторін договору банківського вкладу

Анотація: В статті дослідження права та обов’язки  сторні договору вкладу, які складають зміст правовідносин за договором.

Відповідальність банку за договором банківського вкладу.

В статті досліджено цивільно-правову відповідальність банку як сторони договору банківського вкладу. The article investigates civil liability of the bank as parties to the contract of bank deposit.

Виконання договору банківського вкладу

В статті досліджено виконання сторонами договору банківського вкладу як здійснення боржником дії (або) утримання від дії, яка складає об’єкт зобов’язального правовідношення.

Історична еволюція договору будівельного підряду

В статті досліджується істоична еволюція договору будівельного підряду, її основні етапи, а також фактори, які так чи інакше вплинули на розвиток договору будівельного підряду як регулятора правовідносин в будівельному секторі економіки.