СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ РІВНЕНЩИНИ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСучасний стан розвитку туристичної сфери продовжує переживати перехідний період. Але поступальний процес відродження і розбудови України, активізація соціальної політики переконливо свідчать, що ці труднощі є тимчасовими. Слід зазначити, що адекватне і випереджаюче вирішення проблем – вже наявних і таких,…

Нормативно-правове закріплення видових класифікацій туризму в Україні та їх відповідність міжнародним вимогам

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Програмою діяльності Кабінету Міністрів України “Український прорив: для людей, а не політиків”, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України № 14 від 16 січня 2008 року, визначено, що з метою ефективного використання унікального культурного потенціалу України, піднесення її іміджу в…

Специфіка інтерпретації поняття «гіпертекст» та його основних характеристик в сучасному науковому просторі

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті здійснено спробу аналізу сучасних наукових інтерпретацій поняття «гіпертекст» та його основних характеристик. Особливу увагу звернено до аналізу відмінностей у кібернетичному та текстологічно-лінгвістичному трактуванні гіпертексту. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Перспективні шляхи впровадження інформаційних технологій в регіональному управлінні туризмом Рівненщини

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintПерспективними шляхами впровадження інформаційних технологій в регіональному управлінні туризмом Рівненщини доцільно визначити: створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів управління та дата-центру ((Програма інформатизації Рівненської області на 2008-2010 роки [Електронний ресурс]: Додаток до Розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації № 28, 28 січня…

Експертне опитування в системі прийняття рішень в галузі регіонального управління туризмом

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ статті здійснюється спроба розгляду експертного опитування як одного з методів прийняття рішень та його специфіку в сфері регіонального управління туристичною діяльністю. Особлива увага приділяється теоретико-практичним засадам проведення експертного анкетування. Під впливом демократичних перетворень в сучасних умовах відбувається поступове…