Маркетингова діяльність у сільськогосподарській сфері

У статті з’ясовано сутність і зміст маркетингу сільськогосподарських підприємств, розглянуто функції та види маркетингу, розкриті складові маркетингової діяльності.

SWOT-аналіз як метод дослідження маркетингу в аграрній сфері

У статті розглянуто теоретичні напрямки вдосконалення SWOT-аналізу як сучасного інструменту дослідження маркетингової діяльності в аграрній сфері, а також досліджено слабкі та сильні сторони малого сільськогосподарського підприємництва в Україні.

Волонтерська діяльність в Україні

У стaтті розглядaється поняття волонтерської діяльності, якa є основою побудови тa розвитку громaдянського суспільствa. Розглянуто розвиток волонтерства як явища в Україні. This article discusses the concept of volunteer activities that the foundation of building and civil society development. We consider…