Теоретичний доробок зарубіжних мовознавців в галузі фразеології

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація: Стаття присвячена огляду досліджень зарубіжних мовознавців в сфері фразеології як частини лексикології, так і як окремої самостійної науки. У статті згадано дослідників не лише англійського бізнес-мовлення, а й інших мов: польської, німецької та ін. Прослідковано етапи формування фразеології…

Бізнес-дискурс та функціональний аспект фразеології бізнес-дискурсу

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАндрійчук М.П. Анотація: Стаття присвячена дослідженню бізнес-дискурсу. Головна увага зосереджена на вивченні фразеологічних одиниць (ФО), які використовуються в бізнес-дискурсі. У дослідженні проаналізовані дискурсивна природа та функціональний аспект ФО та їхня роль у відображенні англомовного бізнес-соціуму у мовленні.  Ключові слова:…

Роль фразеологізмів англійського бізнес-мовлення (на прикладі онлайн-видання Financial Times 2015)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАндрійчук М.П. Анотація: Стаття присвячена дослідженню бізнес-мовлення. Головна увага зосереджена на вивченні семантичного поля фразеологізмів (ФО) бізнес-мовлення та його класифікацій. У дослідженні проаналізовані комунікативно-експресивна функція ФО та їхня роль у відображенні англомовного бізнес-соціуму у мовленні.  Ключові слова: фразеологія, ідіома,…