ВАРІАНТНО-СИНОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У СФЕРІ НУМІЗМАТИЧНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаттюприсвячено опису варіантно-синонімічних відношень польських фразеологізмів з компонентом – видовою назвою дрібної грошової одиниці grosz, які вживаються на позначення ощадливості як позитивної риси характеру людини і жадібності як негативної риси характеру людини.  The article is devoted to the descrіption…

Тематична група «Способи заробляння грошей» як фразеологічний фрагмент дійсності в польській, українській та англійській мовах

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаттю присвячено опису функціонування нумізматичних фразеологічних одиниць на позначення способів заробляння грошей у польській, українській та англійській мовах, здійснено їх порівняльний аналіз. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Елемент одягу pocket/ кишеня як кодовий знак логічно підпорядкованого світу (на матеріалі англійської та української мов)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті порушено проблему відображення ФО з елементом одягу  pocket/ кишеня в англійській та українській мовах. Здійснено спробу порівняльного опису їх функціонування. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Роль загальної назви металевих грошових одиниць monetа / монета у мотивації значення ФО

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття присвячена опису польських та українських паремій з компонентом – загальною назвою металічної грошової одиниці monetа, що містить в собі інформацію про історичне  минуле людства та відображає прагматичні знання двох слов’янських етносів. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Факультет романо-германських мов ЕТИМОЛОГІЯ ПОЛЬСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ НУМІЗМАТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintThe article is devoted to the descrіption of semantic peculiarities of Polish and Ukrainian phraseological units with the component – name of monetary units, which bear historical, cultural, etymological aspects and reflect traditions of Polish and Ukrainian society. Поділитися…