МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintГріга Георгіна Юріївна спеціальність «Економічна кібернетика» Науковий керівник: к.е.н., доц. Новоселецький О.М. В статті проаналізовано тенденцію економічного зростання континентів світу, побудовано економіко-математичні моделі впливу людського капіталу на економічне зростання та на їх основі запропоновано основні напрямки покращення показника. Ключові слова: людський…

MODELING LIFE EXPECRANCY IN THE CONTEXT OF PROBLEMS OF CHILD MORTALITY UNDER 5, TUBERCULOSIS LEVEL AND LEVEL OF IMMUNIZATION

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintГріга Г.Ю. The article analyzes the trend of life expectancy in the continents and countries, if has built economic and mathematical model of life expectancy in terms of set problems and on its base it also proposes main direction…