В. Стус

Літературно-критичний огляд доробку шістдесятників в епістолярії В. Стуса

e-mail: viktoriia.shmankiv@oa.edu.ua УДК 82.09 Матвій Вікторія Романівна, Національний університет «Острозька академія» У статті систематизовано погляди В. Стуса на літературний процес в Україні 60-80-х рр. ХХ ст., які засвідчені в його листах та таборовому щоденнику. Наведені оцінки поета творчості сучасників, які…