спілкування

ІНТИМНЕ СПІЛКУВАННЯ В АСПЕКТІ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111’36 Л.С.Кіт НУ «Львівська політехніка», м. Львів   ІНТИМНЕ СПІЛКУВАННЯ В АСПЕКТІ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ   Стаття присвячена дослідженню інтимного спілкування у художньому дискурсі з допомогою методів конверсаційного аналізу та дискурс аналізу. Встановлено базові категорії інтимного спілкування, визначено широкий діапазон…

Oсoбливoстi спiлкувaння пiдлiткiв у сoцiaльнiй взaємoдiї у рeaльнoму життi зaлeжнo вiд E-aктивнoстi

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ дaнiй стaттi рoзкритo пoняття E-aктивнoстi тa йoгo oснoвних психoлoгiчних хaрaктeристик, визнaчeнo рiзнoвиди E-aктивнoстi. Тaкoж oписуються oснoвнi причини тa нaслiдки E-aктивнoстi пiдлiткiв, тeoрeтичнo визнaчaються бaзoвi пoтрeби пiдлiткiв, щo вeдуть дo нaдмiрнoї E-aктивнoстi. В рoбoтi прeдстaвлeнa хaрaктeристикa oсoбливoстeй спiлкувaння пiдлiткiв…

Особливості комунікативної діяльності підлітків залежно від Інтернет-адикції

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ статті розкрито поняття «інтернет залежності». Визначено основні теоретичні положення інтернет залежності в підлітковому віці та її вплив на комунікативну сторону. Ключові слова: інтернет-залежність, підліток, адикція, спілкування. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Теоретико-методологічні аспекти особливостей групової психокорекції міжособистісного спілкування підлітків

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглянуто та проаналізовано основні особливості міжособистісного спілкування підлітків та психокорекційної роботи з даного аспекту. Ключові слова: підліток, підлітковий вік, спілкування, взаємодія, групова психокорекція, психологічна допомога. The article reviews and analyzes the main features of interpersonal communication and…

Лінгвістичний аналіз мовних механізмів впливу в промовах Маргарет Тетчер

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглядаються, на основі матеріалів з промови Маргарет Тетчер, найбільш поширені механізми мовного впливу на реципієнта. Ключові слова: спілкування, політичний дискурс, реципієнт. In the article, on the basis of speech of Margaret Thatcher, the most frequently used tools…