семантичний аналіз

Порівняння концепту ТАЛАНТ/TALENT в афористичному дискурсі англійської та української мов

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття присвячена порівнянню концепту ТАЛАНТ/TALENT в афористичному дискурсі англійської та української мов. Було визначено тематичні групи афоризмів, які містять різноманітні підтеми в обох мовах. Семантичний аналіз отриманих результатів дозволив зазирнути в міжкультурну специфіку англійської та української мов та здійснити…

СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕНЬ МЕДИЧНИХ ІНСТРУКЦІЙ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ КОМПАНІЇ “GLAXOSMITHKLINE”

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print  Стаття присвячена дослідженню семантичних особливостей речень медичних інструкцій. Здійснено аналіз речень в медичних інструкціях до лікарських препаратів компанії “GlaxoSmithKline”. Виокремлено та розподілено речення за семантичними характеристиками на групи. Ключові слова: семантичний аспект, семантико-тематична група, медичні інструкції, семантичний аналіз.…

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ В ІНСТРУКЦІЯХ ДО ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ КОМПАНІЇ “GLAXOSMITHKLINE”

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття присвячена дослідженню семантичних особливостей медичної термінології. Здійснено аналіз медичних інструкцій до лікарських препаратів компанії “GlaxoSmithKline”. Виокремлено та розподілено медичні терміни за семантичними значеннями на групи та підгрупи. Ключові слова: медична термінологія, медичні інструкції, термінологічна система, семантичний аналіз. Статья…

Семантичний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом зоонімом (на матеріалі “Chambers Dictionary of Idioms”)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Статтю присвячено фразеологічним одиницям (ФО) англійської мови з компонентом зоонімом. У дослідженні запропонована класифікація та семантичний аналіз ФО з “Chambers Dictionary of Idioms”. The article is devoted to English phraseological units with the component-zoonim (zoocomponent). The classification and…