самооцінка

ГЕНЕЗИС ТА ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ЗАЗДРОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ даній статті досліджуються механізми, структура детермінант заздрості, умови, етапи виникнення та розвитку заздрості особистості. Викладено класифікації стадій та факторів розвитку заздрості зарубіжними та вітчизняними науковцями із властивими їм індивідуальними елементами структури. Ключові слова: заздрість, розвиток, формування, самооцінка, агресивність.…

Вплив Я-концепції і ціннісних орієнтацій на стиль життєдіяльності студентів

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ даній роботі розглянуто основні підходи до визначення поняття цінностей, описано їх основні функції. В роботі визначено типи ціннісних орієнтацій та розглянуто основні концепції їх вивчення, описано психологічні особливості формування ціннісних орієнтацій студентів. Визначено поняття Я-концепції та розглянуто основні…

Особливості психокорекції самооцінки студента засобами арт-терапії

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація: В даній статті здійснюється теоретичний аналіз поняття самооцінки, розглядаються особливості її корекції за допомогою арт-терапевтичних засобів, зокрема у студентському віці. Ключові слова: самооцінка, психокорекція, арт-терапія. Аннотация: В данной статье осуществляется теоретический анализ понятия самооценки, рассматриваются особенности её коррекции…

ДОСЛIДЖЕННЯ ВIДМIННОСТЕЙ САМОСТАВЛЕННЯ ЮНАКIВ З РIЗНИМ ПОКАЗНИКОМ ТРИВОЖНОСТI

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статтi простежується взаємозв’язок самоставлення у юнацькому вiцi з рiзним рiвнем тривожностi. Також з’ясування основних особливостей, структури i будови самоставлення особистостi та виявлення особливостей переживання тривожностi в юнацькому вiцi. Ключовi слова: самоставлення, тривожнiсть, юнацький вiк, самооцiнка. В статье прослеживается…

Психологічні особливості самоствердження сучасних підлітків

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintЗінчук Тарас Факультет політико-інформаційного менеджменту Спеціальність психологія Група Пс-41 Шугай Марія Анатоліївна Доцент, кандидат психологічних наук Факультет політико-інформаційного менеджменту Дослідження в сфері вікової психології психології У статті розглянуто психологічні особливості самоствердження. Автор вказує на те, що створення спеціальних умов…