прикметник

АНАЛІЗ ГРАМАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Науковий керівник – Ковальчук І. В., кандидат психологічних наук, доцент У статті розглянуто та проаналізовано особливості граматик англійської та української мов. Зазначено спільні та відмінні ознаки граматичних систем. У цій статті продемонстровано особливості морфології зазначених мов, зокрема іменника, прикметника,…

Лексика aнглiйcькoї мoви нa пoзнaчeння людcькиx cтocункiв у poмaнi Джoнa Фaулзa «Жiнкa фpaнцузькoгo лeйтeнaнтa»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті характеризується лексика англійської мови на позначення людських стосунків у романі Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта». Ключові слова: лексема, іменник, дієслово, прикметник, прислівник, просторіччя Кокні. The article deals with English vocabulary denoting human relationship in the novel by…

Синонімія прикметників на позначення поняття «великий» в іспанській мові

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглядається синонімічний аспект функціонування прикметників на позначання поняття «великий» в іспанській мові. Зокрема, виокремлено логічні групи синонімічних рядів прикметників з огляду на відтінки значення поняття «великий». Ключові слова: синонімія, синонім, синонімічний ряд, поняття «великий», іспанська мова, прикметник,…