політична комунікація

Особливості конструювання слоганів у політичній рекламі під час передвиборчої кампанії 2014 р.

У статті охарактеризовано особливості конструювання політичних слоганів. Зроблено аналіз слоганів політичної реклами передвиборчої кампанії 2014 р. Визначено сутність та роль слогана у тексті політичної реклами в передвиборчий період.

Політична комунікація в Інтернет просторі: закордонний досвід та українські реалії

 У статті досліджуються засоби політичної комунікації. Характеризується політична блогосфера та виділяються і аргументуються критерії ефективності політичних блогів. Ключові слова: соціальні мережі, блогосфера, політична комунікація.