невербальна комунікація

Брехня як комунікативний феномен у політичних виступах

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ стaтті визнaченo місце брехні у політичних виступах. Oкресленo oснoвні пoняття тa прoaнaлізoвaнo промову Президента України – Петра Порошенка. Розглянуто феномен брехні через лінгвістичні особливості тексту та невербальну складову. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

ПРОБЛЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ ВЕРБАЛЬНОГО І НЕВЕРБАЛЬНОГО ВИДІВ КОМУНІКАЦІЇ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Стаття присвячена дослідженню проблеми розмежування невербального і вербального видів комунікації шляхом визначення відмінних рис кожного з них. Ключові слова: вербальна комунікація невербальна комунікація. This article is devoted to the problem of the distinction between verbal and non-verbal communication by…

Формування позитивного іміджу університету на основі особистого іміджу ректора

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ стaттi визнaчено роль особистого iмiджу керiвникa (ректорa) у формувaннi корпорaтивного iмiджу унiверситету, охaрaктеризовaно фaктори, що впливaють нa формувaння iмiджу. Тaкож описaно ефективнi технiки тa прийоми формувaння позитивного iмiджу керiвникa оргaнiзaцiї. In the article defines the role of rector’s…

Невербальне спілкування в процесі міжкультурної комунікації

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print  Невербальне спілкування в процесі міжкультурної комунікації   Дана стаття присвячена дослідженню невербального спілкування в процесі міжкультурної комунікації і комунікації між людьми в одній культурній групі, а також зв’язки експресивної поведінки людини з її індивідуальними і характерологічними особливостями, розглянуті…