ПРОБЛЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ ВЕРБАЛЬНОГО І НЕВЕРБАЛЬНОГО ВИДІВ КОМУНІКАЦІЇ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Стаття присвячена дослідженню проблеми розмежування невербального і вербального видів комунікації шляхом визначення відмінних рис кожного з них. Ключові слова: вербальна комунікація невербальна комунікація. This article is devoted to the problem of the distinction between verbal and non-verbal communication by…