маніпуляція

Психолінгвістичні особливості впливу засобів масової інформації на свідомість реципієнтів

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintЦя стаття присвячена аналізу психолінгвістичного впливу засобів масової інформації та їх контролю свідомістю реципієнтів Ключові слова: мас-медіа, психолінгвістична експертиза, маніпуляція, вплив, реципієнт. This article deals with psycholinguistics peculiarities of mass media and control of consciousness of recipients Key words:…

Контент аналіз – метод психолінгвістичної діагностики мас медійного тексту

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття розкриває особливості контент аналізу як ефективного методу дослідження маніпулятивного впливу засобів масової інформації. Ключові слова: контент аналіз, лексична категорія, маніпуляція, плітка, мас медіа. The article deals with the peculiarities of content analysis as an effective method of research…

Плітки як ефективний спосіб маніпуляції свідомістю реципієнтів

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття присвячена психолінгвістичному аналізу пліток, їх диференціації та впливі. Ключові слова: плітка, мас медіа, комунікація, типологія, маніпуляція, реципієнт. This article deals with psycholinguistic analysis of gossips, their differentiation and influence. Keywords: gossip, mass media, communication, typology, manipulation, recipient. Поділитися…

Телебачення як засіб маніпуляції масовою свідомістю (на прикладі українських теленовин)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглянуто телебачення як засіб політичного, економічного та інших видів впливу на свідомість та діяльність людей. З’ясовано роль теленовин у формуванні громадської думки як головного джерела інформації про те, що відбувається у країні та у світі. Досліджено маніпулятивні…

Особливості маніпуляції свідомістю в процесі комунікації

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print У статті обґрунтовується необхідність дослідження маніпулятивних процесів у міжособистісному спілкуванні. Проаналізовані напрацювання вітчизняних та закордонних дослідників у сфері комунікації та соціально-психологічних впливів, визначені основні причини маніпуляції, типи маніпуляторів та особливості психіки людини, які найчастіше виступають об’єктами впливу: потреби,…