лабораторія

ПРО РОБОТУ ЛАБОРАТОРІЇ «ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» ЩОДО РОЗВИТКУ У СТУДЕНТІВ НАВИКІВ ТВОРЧОГО ПОЄДНАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ З РЕАЛІЯМИ ЩОДЕННОГО ЖИТТЯ ТА ВИКЛИКАМИ СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ статті висвітлено роботу лабораторії «Громадянського суспільства та місцевого самоврядування» щодо розвитку у студентів вивчаючих дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі, «Цивільний захист» навиків творчого поєднання теоретичних положень з реаліями сучасної дійсності, що надає можливість…

Основні положення щодо діяльності лексикографічної лабораторії LEXILAB

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintФакультет романо-германських мов Лексикографічна лабораторія LEXILAB   ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ Лексикографічна лабораторія функціонує при кафедрі лінгвістики факультету романо-германських мов Національного університету “Острозька академія”. Тема досліджень лабораторії: «Лексикографічні та корпусні технології опису мовної системи», державний реєстраційний номер 0109U007879. Поділитися…