ПРО ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЇ АВТЕНТИЧНОГО ПОДКАСТУ CNN STUDENT NEWS У ЗАНЯТТЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті йдеться про досвід використання автентичного подкасту CNN Student News на заняттях з англійської мови для студентів-філологів. Ключові слова: подкаст, автентичний подкаст, заняття з англійської мови. The author shares the experience of using the authentic podcast CNN Student…

Основні положення щодо діяльності лексикографічної лабораторії LEXILAB

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintФакультет романо-германських мов Лексикографічна лабораторія LEXILAB   ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ Лексикографічна лабораторія функціонує при кафедрі лінгвістики факультету романо-германських мов Національного університету “Острозька академія”. Тема досліджень лабораторії: «Лексикографічні та корпусні технології опису мовної системи», державний реєстраційний номер 0109U007879. Поділитися…