конституційна-правова відповідальність

Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація. У статті досліджується застосування інституту конституційно-правової відповідальності парламенту у вітчизняній державно-правовій практиці. Здійснюється аналіз нормативної регламентації інституту дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, її органів та посадових осіб. Акцентується увага на недостатньо врегульованих моментах та здійснюється узагальнення шляхів…

Природа конституційно-правової відповідальності. Співвідношення з відповідальністю моральною та політичною

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття розкриває характеристику нормативно-правової бази, яка регулює питання про природу конституційно-правової відповідальності та співвідношення моральної та політичної відповідальності. Article reveals the characteristics of the regulatory framework that governs the question of the nature of the constitutional and legal responsibility…