конфлікт

Компетенційні взаємозв’язки Кабінету Міністрів України із Конституційним Судом України

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintДосліджено діяльність Конституційного Суду України, який створює умови для належного застосування спірних правових норм органами державної влади та приведено випадки звернення уряду до даного суду Ключові слова: Конституційний Суд, конституційність, звернення, конфлікт The activity of the Constitutional Court of…

Українська контрпропаганда в умовах військового конфлікту з Росією

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті проаналізовано заходи, які можуть сприяти підвищенню ефективності української контрпропаганди. Також представлена концептуальна модель захисту від російської пропаганди з використанням усіх наявних інформаційних ресурсів з метою комплексного захисту від пропаганди Російської федерації в умовах військового конфлікту з Україною.…

ЕРОС І ТАНАТОС У ВНУТРІШНІЙ ЛОГІЦІ ЖІНОЧОГО ОБРАЗУ (НА ПРИКЛАДІ ДРАМИ О.УАЙЛЬДА «САЛОМЕЯ»)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Анотація Стаття присвячена аналізу конфлікту між свідомим та несвідомим, що відобразився на вербальному та невербальному рівнях поведінки героїні драми. Дослідження цього явища здійснювалось на матеріалі твору О.Уайльда «Саломея», зроблено спробу довести, що існує вплив категорій «пристрасть» та «смерть»…

Проблема зображення жіночого божевілля у драматургії (на матеріалі трагедії У.Шекспіра “Гамлет ” та Ю.Коженьовського “Верховинці”)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація Стаття присвячена аналізу образного втілення жіночого божевілля у контексті патріархального ладу. Проаналізовано характер такого явища на прикладі драми «Верховинці» Ю.Коженьовського та трагедії «Гамлет, принц датський» В.Шекспіра, здійснено спробу довести, що існує безпосередній причинно-наслідковий зв’язок між цими явищами. Ключові…

Особливості прояву тривожності при взаємодії у колективі

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація. У статті висвітлюються соціально-психологічні, педагогічні детермінанти виникнення тривожності при взаємодії колективу. Наводяться результати дослідження особливостей прояву тривожності та розкривається взаємозв’язок між тривожністю та психолого-педагогічними чинниками. Ключові слова: тривожність, очікування, цінності, адаптація, психологічні характеристики, конфлікт. Аннотация. В статье освещаются…