компетентність

Огляд та порівняльний аналіз освітньо-професійних програм підготовки фахівців з HR-менеджменту бакалаврського рівня за 2019-2023 рр. в Україні

  У статті досліджено питання підготовки HR-фахівців на освітньому ринку. Проаналізовано освітньо-професійні програми підготовки HR-фахівців.  Проведено порівняльний аналіз освітніх програм за бакалаврським рівнем освіти за ковідний та воєнний період. Ключові слова: HR, освітня-професійна програма, ковідний період, воєнний період. The article…

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРА-АГРАРНИКА

                                                 Ковальова Катерина (м. Вінниця, Україна) (Вінницький національний аграрний університет)          Секція:  Комунікативний підхід при викладанні професійної англійської КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРА-АГРАРНИКА Розглянуто суть, структуру, роль та важливість розвитку комунікативної компетентності інженерів-аграрників. Показано, що комунікативна компетентність –…