інформаційне суспільство

Інформаційне суспільство як новий етап розвитку суспільства

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print У статі поняття «інформаційне суспільство» визначається на основі аналізу досліджень вітчизняних і закордонних науковців. Подається власне визначення терміна, основні його складові, а також характеристика інформаційного суспільства як нового етапу розвитку людства, у якому людина може отримувати, розповсюджувати та переробляти…

Комунікативна взаємодія органів державної влади та громадськості в інформаційному суспільстві

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті визначено основні теоретичні положення провідних зарубіжних вчених з приводу нової організації комунікативної взаємодії влади та народу в епоху інформаційного суспільства. The article outlines the basic theoretical concepts leading foreign scientists on the new organization of communicative interaction…

Інтернет-конференції «Інформаційне суспільство і нові виміри культури» www.inf.uosa.uar.net

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print В Національному університеті «Острозька академія» проведено інтернет-конференцію «Інформаційне суспільство і нові виміри культури» (http://inf.oa.edu.ua), презентація якої відбулася 15 квітня 2010 року. Конференція організована кафедрою культурології та філософії Національного університету «Острозька академія», ініціатором та координатором її проведення став викладач…