government

ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print  В науковій статті досліджено основні теорії та моделі місцевого самоврядування. Визначено переваги та недоліки кожної теорії, здійснено їх порівняння. Проаналізовано принцип побудови місцевого самоврядування залежно від обраної моделі. Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальна громада, автономність, державна влада.  …

GOVERNMENT AS THE SUPREME EXECUTIVE AUTHORITY: CONSTITUTIONAL AND LEGAL ANALYSIS

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print  The article presents a scientific analysis of doctrinal approaches to the determination of the government as the highest executive authority identified elements of its constitutional and legal status. Keywords: government, executive power, executive power, constitutional and legal status,…

The function of the President of Ukraine in ensuring the unity of state power

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print      This article makes an analysis of actual problems of implementation of the function of the President of Ukraine in ensuring the unity of state power                 Key-words: coordination and arbitration powers of the President of Ukraine,…

ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ СВОБОДИ СОВІСТІ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття присвячена аналізові законодавчих основ захисту свободи совісті та віросповідання. Проаналізовано закон України «Про свободу совісті та віросповідання», ст. 35 Конституції України. Висвітлено його основні норми та засади; розкрито основні питання, які прагне вирішити цей закон.    Ключові слова:…