електронний архів

Проблеми організації електронного архіву регіональних друкованих видань

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті досліджено основні проблеми, що виникають при організації електронного архіву регіональних друкованих видань. Також на основі експертного опитування з’ясовано доцільність електронного архіву та практичні проблеми. In the article found the main problems arising in the electronic archive of…

Шляхи удосконалення організації електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглянуто два шляхи удосконалення організації електронного архіву. Перший – методика організації електронного архіву друкованих видань. Другий – проект «Електронний архів друкованих видань Рівненщини». This article describes two ways of improvement of the electronic archive. First – method…

Створення закордонних повних електронних архівів

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті досліджено функціонування закордонних електронних архівів. Також розглянуто досвід створення та використання їх на практиці. This paper investigates the operation of foreign electronic archives. And consider the experience of making and using them in practice. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Підходи до ствоpeння повних eлeктpонних apхiвiв дpуковaних ЗМІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглянуто понятійно-категорійний апарат дослідження повних електронних архівів. Виокремлено pяд пpинципoвих пpoблeм, якi пoв’язaнi пepeдусiм з пpaктичним ствopeнням пoдiбних eлeктpoнних apхiвів. Визначено підходи для створення повного електронного архіву. The paper considers conceptual and categorical research unit complete electronic…

Архівне зберігання електронної документації: організаційний аспект

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Анотація. Стаття присвячена розгляду актуальних питань сьогодення, таких як: специфіка зберігання електронної документації та зберігання документації в електронних архівах. В статті проаналізовано організацію архівного зберігання електронної документації в сучасний період. The article deals with actual nowadays issues such…