агресивність

ГЕНЕЗИС ТА ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ЗАЗДРОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

У даній статті досліджуються механізми, структура детермінант заздрості, умови, етапи виникнення та розвитку заздрості особистості. Викладено класифікації стадій та факторів розвитку заздрості зарубіжними та вітчизняними науковцями із властивими їм індивідуальними елементами структури. Ключові слова: заздрість, розвиток, формування, самооцінка, агресивність.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ УМОВ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ АРТ-ТЕРАПІЇ У РОБОТІ З АГРЕСИВНИМИ ДІТЬМИ.

Анотація: В даній статті проведено теоретичний аналіз дослідження проблеми агресії в сучасній психологічній літературі. Розмежовано розуміння понять: агресія, агресивність та агресивна поведінка, розглянуто особливості прояву агресивності у дітей молодшого шкільного та підліткового віку. Висвітлюється важливість використання засобів арт-терапії у роботі…

ОСOБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПІДЛІТКОВОГО НІГІЛІЗМУ

ається огляд основних підходів до його вивчення, висвітлюються результати теоретичного дослідження проявів нігілізму у підлітковому віці. Ключові слова: нігілізм, підлітковий вік, агресивність, негативізм.

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ АГРЕСИВНОСТІ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Анотація: В даній статті здійснюється теоретичний аналіз поняття агресії та агресивності, розглядаються особливості її корекції за допомогою арт-терапевтичних засобів, зокрема у підлітковому віці Ключові слова: агресивність, підлітки, психокорекція, арт-терапія. Аннотация: В данной статье осуществляется теоретический анализ понятия агрессии и агрессивности,…

Взаємозв’язок конфліктної поведінки підлітків з якостями їх особистості

У статті висвітлено особливості прояву та передумови виникнення конфліктної поведінки в підлітковому віці. Ключові слова: конфліктна поведінка, конфлікт, конфліктність, агресивність, підліток. В статье освещены особенности проявления и предпосылки возникновения конфликтного поведения в подростковом возрасте. Ключевые слова: конфликтное поведение, конфликт, конфликтность,…