II Cучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ЗМОДЕЛЬОВАНИХ ПРОФЕСІЙНИХ СИТУАЦІЯХ СФЕРИ ТУРИЗМУ

УДК 81’276.6:338.48 Ю.О. Матвіїв-Лозинська Львівський інститут економіки і туризму, м.Львів МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ЗМОДЕЛЬОВАНИХ ПРОФЕСІЙНИХ СИТУАЦІЯХ СФЕРИ ТУРИЗМУ   Матвіїв-Лозинська Ю.О. Методика викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у змодельованих професійних ситуаціях.           У статті розглядається…

Developing Academic writing in intercultural university settings: KEY FEATURES, efficiency AND CHALLENGES

UDC 378.14.017 N.B. Samoilenko Sevastopol State University (Sevastopol)   Developing Academic writing in intercultural university settings: KEY FEATURES, efficiency AND CHALLENGES Анотація: У статті представлено навчально-методичне забезпечення для формування міжкультурної компетентності в процесі навчання академічному письму; описано приклади завдань з…

CAT TOOLS IN TRANSLATION

УДК 37.01 Герасимчук І.В.   Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький   CAT TOOLS IN TRANSLATION Summary The article substantiates the necessity to use Computer-aided translation software to increase productivity and better consistency, to stay competitive. Described are…

КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ В ІДЕНТИФІКАЦІЇ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО СТАТУСУ КОМУНІКАНТА

О.Я.Чепіль Національний університет «Острозька академія» КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ В ІДЕНТИФІКАЦІЇ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО СТАТУСУ КОМУНІКАНТА У статті здійснено ґрунтовний аналіз комунікативного аспекту в ідентифікації соціолінгвістичного статусу  комуніканта. Ключові слова:  соціолінгвістика, соціолінгвістичний статус комуніканта, комунікація,  мовна комунікація. В статье представлен глубокий анализ коммуникативного аспекта…