Моделювання економічної безпеки підприємства на прикладі ПАТ «Рівнегаз»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintРозроблено багатофакторну нечітко-множинну модель аналізу рівня економічної безпеки підприємства, що дозволяє розрахувати інтегральний показник економічної безпеки підприємства. Виконано комп’ютерну реалізацію моделі в середовищі MATLAB. Ключові поняття: економічна безпека підприємства, нечітко-множинна модель, нейромережі, аналіз чутливості мережі.  Постановка проблеми. У вітчизняній економіці…