Сутність письмової угоди Національного банку України з банком як захід впливу за порушення банківського законодавства

У статті розкрито поняття письмової угоди, що укладається у сфері банківської діяльності. Також визначено умови, за яких можливе підписання такої угоди, сторони, особливості їх поведінки. Наголос зроблено на тому, аби розглянути угоду з двох позицій – як акту волевиявлення, та…