Якість кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків України та шляхи її покращення

 Данилюк  С.В.  студентка, Національний університет «Острозька академія» Науковий керівник:        доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Козак Л.В. ЯКІСТЬ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ У статті проаналізовано динаміку та структуру кредитно –…