ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ ОСТРОЗЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ статті здійснено оцінку ефективності використання власного та позикового капіталу Острозького комунального підприємства на основі коефіцієнтного аналізу. Ключові слова: Острозьке комунальне підприємство «Водоканал», ефективність використання капіталу, ресурсовіддача, ефект фінансового левериджу. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАРУБІЖНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті досліджено вітчизняні та зарубіжні моделі прогнозування банкрутства на підприємстві та розглянуто можливості використання останніх на українських підприємствах в умовах постіндустріального періоду. Ключові слова: банкрутство, моделі прогнозування  банкрутства, дискримінантний аналіз, багатофакторний аналіз.  В статье исследованы отечественные и зарубежные…

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВАТ «НПК ГАЛИЧИНА» НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ статті здійснено аналіз сучасного стану розвитку ВАТ  «НПК Галичина», досліджено основні причини послаблення позицій підприємства на вітчизняному ринку. Ключові слова: ВАТ «НПК Галичина», нормальний, теоретичний прибуток, основні засоби, амортизаційні відрахування.  В статье осуществлен анализ современного состояния развития ОАО…

Управління державним боргом: зарубіжний досвід та українські реалії

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print  У статті визначено сутність державного боргу, проаналізовано зарубіжний досвід управляння державним боргом та досліджено можливості застосування зарубіжного досвіду в Україні Ключові слова: державний борг, внутрішній державний борг, зовнішній державний борг, сек’юритизація боргу, конвертація  В статье определена сущность государственного…