ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ ОСТРОЗЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ»

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися В статті здійснено оцінку ефективності використання власного та позикового капіталу Острозького комунального підприємства на основі коефіцієнтного аналізу. Ключові слова: Острозьке комунальне підприємство «Водоканал», ефективність використання капіталу, ресурсовіддача, ефект фінансового левериджу. Поділитися

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАРУБІЖНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті досліджено вітчизняні та зарубіжні моделі прогнозування банкрутства на підприємстві та розглянуто можливості використання останніх на українських підприємствах в умовах постіндустріального періоду. Ключові слова: банкрутство, моделі прогнозування  банкрутства, дискримінантний аналіз, багатофакторний аналіз.  В статье исследованы отечественные и зарубежные…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВАТ «НПК ГАЛИЧИНА» НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися В статті здійснено аналіз сучасного стану розвитку ВАТ  «НПК Галичина», досліджено основні причини послаблення позицій підприємства на вітчизняному ринку. Ключові слова: ВАТ «НПК Галичина», нормальний, теоретичний прибуток, основні засоби, амортизаційні відрахування.  В статье осуществлен анализ современного состояния развития ОАО…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Управління державним боргом: зарубіжний досвід та українські реалії

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися  У статті визначено сутність державного боргу, проаналізовано зарубіжний досвід управляння державним боргом та досліджено можливості застосування зарубіжного досвіду в Україні Ключові слова: державний борг, внутрішній державний борг, зовнішній державний борг, сек’юритизація боргу, конвертація  В статье определена сущность государственного долга,…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page