Облікове забезпечення фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Висвітлено основні проблеми та наголошено на розбіжностях у трактуванні основних термінів, що стосуються облікового забезпечення фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності; обгрунтовано необхідність створення єдиної бази для ведення обліку. Ключові слова: фінансові результати, прибуток, збиток, дохід, витрати.…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Шляхи подолання негативних економічних наслідків монополізації виробництва в Україні

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Вступ. В сучасних умовах розвитку ринкових відносин важливим компонентом ефективного функціонування економічної системи є розвиток конкурентного середовища між виробниками, що визначає наявність стимулів до постійного удосконалення якісних характеристик продукції з метою якнайкращого задоволення потреб покупців. Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися В сучасних умовах розвитку ринкових відносин важливим компонентом ефективного функціонування механізму розподілу благ та ресурсів на рівні держави являється бюджетний механізм. Аналіз економічної літератури свідчить, що існують різні думки вчених щодо напрямків трактування різноманітних понять, що стосуються бюджетної сфери.…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page