Облікове забезпечення фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВисвітлено основні проблеми та наголошено на розбіжностях у трактуванні основних термінів, що стосуються облікового забезпечення фінансових результатів суб’єктів господарювання підприємницької та непідприємницької діяльності; обгрунтовано необхідність створення єдиної бази для ведення обліку. Ключові слова: фінансові результати, прибуток, збиток, дохід, витрати.…

Шляхи подолання негативних економічних наслідків монополізації виробництва в Україні

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВступ. В сучасних умовах розвитку ринкових відносин важливим компонентом ефективного функціонування економічної системи є розвиток конкурентного середовища між виробниками, що визначає наявність стимулів до постійного удосконалення якісних характеристик продукції з метою якнайкращого задоволення потреб покупців. Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю…

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print В сучасних умовах розвитку ринкових відносин важливим компонентом ефективного функціонування механізму розподілу благ та ресурсів на рівні держави являється бюджетний механізм. Аналіз економічної літератури свідчить, що існують різні думки вчених щодо напрямків трактування різноманітних понять, що стосуються бюджетної…