Методологічні питання психологічної надійності в економічній психології

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглядаються методологічні питання психологічної надійності в економічній психології. Автор розрізняє поняття ефективності і надійності, розглядаючи останнє як необхідну умову ефективності. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Функціональні тенденції соціоособистісної системи в економічній психології

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглядається актуальна і нова проблема – особливості професійної діяльності сучасного економіста. Автор зазначає, що повинні досліджуватися не лише проблеми особистості економіста в колективі, але і вся система значущих детермінант: спілкування, міжособистісні взаємини, самосвідомість, емоційна та мотиваційна сфера…

Практичне мислення і конфлікт

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАвтор статті розглядає теоретико-методологічні аспекти практичного мислення професіонала-практика. Практичне мислення трактується автором як зріла форма мислительної діяльності дорослої людини, яке може допомагати досягненню її мети в конфліктній ситуації. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Фази мислення в циклі пізнавальних дій менеджера

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті підкреслюється значення стратегічного мислення в професійній діяльності менеджера. Автор зазначає, що мислення менеджера є широким розгалуженим пізнавальним циклом, який охоплює 3 основні пізнавальні дії: аналіз проблеми, винесення (прийняття) рішення та вибір стратегії. Здійснюється аналіз зазначених компонентів. Поділитися…

Стан та перспективи когнітивної психології в Україні

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Максименко С.Д., Пасічник І.Д. У статті розглядаються сучасні дослідження в галузі когнітивної психології в Україні. Аналізується проблематика досліджень Інституту психології ім. Г.С.Костюка та науково-дослідної лабораторії когнітивної психології Національного університету “Острозька академія”. Автори вказують на те, що сучасні дослідження…