ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОПИСУ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися   Стаття містить короткий огляд теорій лексико-семантичного поля на сучасному етапі розвитку лінгвістики. На базі фактичного матеріалу розглянуто питання особливостей організації та опису лексико-семантичного поля, виділено структуру та основні типи лексико-семантичного поля. Ключові слова: лексико-семантичне поле, лексичне значення слова,…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БАГАТОЗНАЧНОСТІ СЛОВА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися В статті описано причини та шляхи набуття словом двох або кількох значень в ході історичного, культурного та соціального розвитку, вибір лексико-семантичного варіанту у зв’язку з контекстом. Розглянуто роль контексту у виборі лексико-семантичного варіанту та доведено що контекст відіграє головну…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМЕЖУВАННЯ ЯВИЩ ПОЛІСЕМІЇ ТА ОМОНІМІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Cтaття рoзкривaє  прoблeму рoзмeжувaння явищ пoлiceмiї тa oмoнiмiї, в aнглiйcькiй мoвi якi являють coбoю рiзнi cтaдiї нaбуття cлoвoм oзнaк бaгaтoзнaчнocтi. Тaкoж oпиcaнo рiзнi пiдхoди щoдo тoгo, як мoжуть мiж coбoю рiзнитиcя вaрiaнти вживaння oднoгo cлoвa, тa якi caмe вiдмiннocтi…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page