ФІЛОСОФІЯ АРІСТОТЕЛІЗМУ МОШЕ БЕН МАЙМОНІДА

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print   У статті розглянуті концептуальні особливості філософії арістотелізму та внесок  в її традицію філософських поглядів представника цього напрямку Моше бен Маймоніда. Ключові слова: етика, філософія, арістотелізм, іслам, іудаїзм, равваністичній юдаїзм,першодвигун,Біблія.   ThearticledescribestheconceptualfeaturesofthephilosophyofAristotleanditscontributiontothetraditionofphilosophicalviewsoftherepresentativeofthedirectionofMoshebenMaimonides. Keywords: ethics, philosophy, Aristotelianism, Islam, Judaism, …

НЕОПЛАТОНІЗМ У ПРАЦЯХ ІЄХУДИ ГА-ЛЕВІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглянуто особливості філософії неоплатонізму Ієхудом га-Леві, а також вплив неоплатонізму на розвиток єврейської традиції. Пояснено основні філософські погляди єврейського мислителя Ієхуда га-Леві в його праці Сефер ха-кузарі («Книга Захара»). Ключові слова: Караїми, раббаніти, неоплатонізм,арістотелізм, Божественний амр, логос,…