Оцінка ефективності використання оборотних активів підприємства та шляхи її підвищення

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися УДК: 338.32.053.4 Жук Окcана Cтепанiвна, магicтрантка, Нацiональний унiверcитет «Оcтрозька академiя» Науковий керiвник: доктор економiчних наук, профеcор Мамонтова Н. А.   ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОCТI ВИКОРИCТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВIВ ПIДПРИЄМCТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПIДВИЩЕННЯ У cтаттi здiйcнено оцiнку ефективноcтi викориcтання оборотних коштiв на…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МЕТОДУ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті розглянуто питання прогнозування прибутку та його місце у діяльності підприємства. Здійснено прогноз прибутку підприємства на основі використання методу екстраполяції. Ключові слова: фінансовий результат, прогнозування прибутку, методи прогнозування, екстраполяція. Поділитися

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Шляхи забезпечення рентабельності діяльності підприємства

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті визначено економічну сутність рентабельності, а також запропоновано шляхи її забезпечення на підприємстві. Ключові слова: рентабельність, ефективність, прибуток, конкурентоспроможність, продуктивність, оптимізація, виробництво, підприємство. Поділитися

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Валютна складова фінансової безпеки України

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися В данiй статтi проаналiзовано валютну безпеку України, розкрито її сутнiсть та основнi показники. Визначено основнi фактори негативного впливу на складові фінансової безпеки. Ключовi слова: валютна безпека, iндикатори валютної безпеки, валютний курс, доларизацiя економiки, валютнi резерви, стабiльнiсть нацiональної валюти. Поділитися

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page