Оцінка ефективності використання оборотних активів підприємства та шляхи її підвищення

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК: 338.32.053.4 Жук Окcана Cтепанiвна, магicтрантка, Нацiональний унiверcитет «Оcтрозька академiя» Науковий керiвник: доктор економiчних наук, профеcор Мамонтова Н. А.   ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОCТI ВИКОРИCТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВIВ ПIДПРИЄМCТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПIДВИЩЕННЯ У cтаттi здiйcнено оцiнку ефективноcтi викориcтання оборотних коштiв на…

ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МЕТОДУ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглянуто питання прогнозування прибутку та його місце у діяльності підприємства. Здійснено прогноз прибутку підприємства на основі використання методу екстраполяції. Ключові слова: фінансовий результат, прогнозування прибутку, методи прогнозування, екстраполяція. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Шляхи забезпечення рентабельності діяльності підприємства

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті визначено економічну сутність рентабельності, а також запропоновано шляхи її забезпечення на підприємстві. Ключові слова: рентабельність, ефективність, прибуток, конкурентоспроможність, продуктивність, оптимізація, виробництво, підприємство. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Валютна складова фінансової безпеки України

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ данiй статтi проаналiзовано валютну безпеку України, розкрито її сутнiсть та основнi показники. Визначено основнi фактори негативного впливу на складові фінансової безпеки. Ключовi слова: валютна безпека, iндикатори валютної безпеки, валютний курс, доларизацiя економiки, валютнi резерви, стабiльнiсть нацiональної валюти. Поділитися…