ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПІЛЬГ В УКРАЇНІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintТеоретико-методологічні, прикладні питання проблем надання соціальних послуг та підвищення його ефективності були і залишаються об’єктом постійних наукових досліджень. Різні аспекти економічних проблем соціального захисту досліджували такі вчені,  як Д.П.  Богиня,  І.К.  Бондар,  В.М.  Геєць,  Е.М.  Лібанова,  О.В.  Макарова,  О.В.…