Особливості використання паралінгвістичних засобів у діловому спілкуванні

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Стаття присвячена комунікативним особливостям використання паралінгвістичних засобів у сфері ділового спілкування. В ній розглянуто роль, ефективність та рівень реалізації невербального аспекту в комунікативній діяльності ділових партнерів. Ключові слова: невербальне спілкування, паралінгвістика, вербальне спілкування,  компонент комунікації,  просодика,  кінесика, проксеміка,…