Словник авторських лексичних новотворів Оксани Пухонської та складні випадки їхнього лексикографічного представлення

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСловник авторських лексичних новотворів Оксани Пухонської та складні випадки їхнього лексикографічного представлення Статтю присвячено аналізу словнику новотворів у поетичній творчості О. Пухонської, а також їхнього лексикографічного представлення. Представлені можливості практичного застосування словника Ключові слова: авторський лексичний новотвір, неологічний словник,…

Індивідуально-авторські прикметники в словотворчості Оксани Пухонської

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаттю присвячено аналізу структурно-семантичних особливостей індивідуально-авторських прикметникових новотворів у поетичній творчості О. Пухонської. Виокремлено й описано способи їхнього творення, з’ясовано семантику та стилістичні функції в тексті. Ключові слова: авторський лексичний новотвір, індивідуально-авторський прикметник, словотворчість Оксани Пухонської.  Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print