СПOCOБИ ПEPEДAЧI ЛEКCИКИ CФEPИ КOМПʼЮТEPНИХ ТEХНOЛOГIЙ ТA ІНТEPНEТ YКPAЇНCЬКOЮ МOВOЮ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття присвячена способам передачі лексики сфери компʼтерних технологій та інтернет українською мовою. Зокрема, визначено засоби передачі лексичних іновацій. Ключові слова: транскрипція, транслітерація, транскрибування, калькування, описовий переклад. The article is devoted to the methods of transmiting the vocabulary in the…

ПРОБЛЕМИ АДЕКВАТНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЛЕКСИКИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print  Стаття присвячена проблемам адекватності перекладу лексики. Зокрема, визначено мету та об’єкт перекладу. Також надано визначення адекватності перекладу та визначено основні поняттям перекладу. Ключові слова: переклад; адекватність перекладу; еквівалентність; тотожність. The article is devoted to the adequacy of the…

ВПЛИВ НЕОФІЦІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В ІНТЕРНЕТІ НА НОРМАТИВНУ МОВУ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття присвячена впливу неофіційного спілкування в Інтернеті, на прикладі чатів, форумів, телеконференцій тощо.  Зокрема, акцентовано увагу на вивченні спілкування у чатах та соціальних мережах. Досліджено основні характеристики мови чатів, Інтернет спілкування та проаналізовано манери спілкування. Ключові слова: неофіційне спілкування,…

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ якості найбільш часто використовуваних мов в Інтернеті, інтернет-англійська стала новим видом англійської мови. Крім загальних спільних з іншими видами рис, в інтернет-англійській мові також представлені деякі відмінні можливості словотворення і лексики. На основі інтернет-англійської мови, люди можуть більш…