Концептуалізація і мовна картина світу

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintКогнітивний підхід до вивчення мови стає сьогодні надзвичайно популярним і досить перспективним. Вченим-лінгвістам стало зрозуміло, що мова людини є значно глибше, більше і ширше, ніж її орфоепічна, лексико-семантична , синтаксична системи. Так Т.Б. Алісова стверджує, що мова має тіло…

Рейтингова система оцінювання знань студентів

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintОцінка відіграє надзвичайно важливу роль у навчально-виховному процесі не тільки у середніх, а й у вищих навчальних закладах. “Оцінний підхід до навколишньої дійсності, її сприйняття через призму визначеної системи норм та цінностей притаманний кожній людині”, − пише І. Буяр…

Окремі аспекти навчання аудіюванню іноземною мовою

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАудіювання є однією з найактуальніших тем у сучасній методиці викладання іноземних мов, оскільки без аудіювання неможливе мовне спілкування, бо це процес двосторонній, а аудіювання − один із основних видів мовленнєвої діяльності. Взагалі, аудіювання як дія, що входить до складу…