Феномен творчості Ігоря Павлюка

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаттю присвячено творчості Ігоря Павлюка, окресленню та характеристиці провідних тематичних груп його поезії. Досліджено основні особливості лірики Ігоря Павлюка. Ключові слова: громадянська лірика, інтимна лірика, філософська лірика, метафора, порівняння, епітет. This article is focus on Ihor Pavliuk’s poetry. Thematic…