Прaктичнi aспекти плaнувaння aнтикризoвoгo пр в мaркетингoвiй дiяльнoстi ПAТ «БAНК ФOРУМ»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintЗмодельовано кризову ситуацію ПАТ «БАНК ФОРУМ», по якій розроблено методику розробки стратегії антикризового PR-реагування в маркетинговій діяльності ПАТ «БАНК ФОРУМ» та складено програму антикризового реагування ПАТ «БАНК ФОРУМ». Надано рекомендації стосовно розробки програми антикризового реагування у ПАТ «БАНК ФОРУМ»…