ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ В ТЕКСТАХ НОВИН НА ПРОВІДНИХ АНГЛОМОВНИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ BBC WORLD ТА CNN NEWS

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСенопальнікова Ірина, студентка 4 курсу групи А-42 факультету романо-германських мов, Національного університету «Острозька академія»  Науковий керівник: Ковальчук І. В., доцент, кандидат психологічних  наук. ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ В ТЕКСТАХ НОВИН НА ПРОВІДНИХ АНГЛОМОВНИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ BBC WORLD ТА CNN NEWS У статті…