НЕДОЛІКИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті досліджено діючу в Україні систему місцевих податків і зборів. Розкрито сутність місцевих податків і зборів та проаналізовано їх роль у формуванні доходної частини місцевих бюджетів. Виявлено недоліки у системі місцевого оподаткування та запропоновано шляхи їх вирішення. Ключові…

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розкрито сутність капіталу підприємства та визначено основні напрями вдосконалення управління формуванням капіталу ПрАТ «Іскра». Ключові слова: капітал підприємства, управління формуванням капіталу підприємства. В статье раскрыта сущность капитала предприятия и определены основные направления совершенствования управления формированием капитала ЧАО…

РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті визначено сутність валютного регулювання, особливості та проблеми регулювання валютних операцій в Україні. Ключові слова: валютне регулювання, валютні операції В статье определена сущность валютного регулирования, особенности и проблемы регулирования валютных операций в Украине Ключевые слова: валютное регулирование, валютные…

СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ ТА ЙОГО ПРАВОВІ ОСНОВИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розкрито сутність державного кредиту, зазначено його види, принципи, функції, визначено правові основи державного кредиту. Ключові слова: державний кредит, державна позика, гарантована позика, державний зовнішній кредит . В статье раскрыта сущность государственного кредита, указаны его виды, принципы, функции,…