A right of state to depart from some human right standards in the time of public emergency

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися The article makes analysis of the possibility of state to derogate from provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights and the European Convention on Human Rights. Also, the conditions of such derogation are analyzed. Key words:…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ АСПЕКТІВ ЗАСТОСУВАННЯ ІНДИКАТИВНОГО МЕТОДУ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДОКУМЕНТІВ БАЗЕЛЬСЬКОГО КОМІТЕТУ ТА ДОСВІДУ РОЗВИНУТИХ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті досліджується документи Базельського комітету з банківського нагляду в частині, що стосується індикативного методу регулювання банківської діяльності. Крім того, аналізується практика його застосування Федеральною резервною системою США, Європейським Центральним Банком, Банком Англії та Центральним банком Німеччини. Ключові слова:…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

ДЖЕРЕЛА ТА СИСТЕМА ВИБОРЧОГО ПРАВА

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті досліджуються джерела виборчого права та наводяться приклади їх використання в іноземних державах. Також наведено певні особливості правового регулювання виборчого права в залежності від правової системи та форми державного устрою. Ключові слова: виборче право; джерела права; міжнародний досвід.…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЗАКОНОДАВЧОГО ОРГАНУ

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті досліджено теоритичні аспекти проведення виборів з використанням прикладів з державної практики. Аналізуються деякі риси  виборчого процесу та виборчої системи. Ключові слова: виборче право; виборче законодавство; виборчий процес; виборча система; міжнародна практика; ценз.   The article make research of theoretical aspects of…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

АНАЛІЗ ДОСВІДУ РОЗВИНЕНИХ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ СИСТЕМ У БОРОТЬБІ З НЕЕФЕКТИВНИМ ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися  Стаття досліджує деякі аспекти застосування програмного методу бюджетування в державах з розвинутою правовою системою. Також проаналізовано можливості впровадження міжнародного досвіду в Україні. Ключові слова: міжнародна практика, програмно-цільовий метод, неефективне використання бюджетних коштів, бюджетний процес. The article explores some aspects…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page