УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті досліджено стан системи контролінгу на вітчизняних підприємствах на прикладі ПАТ «Авангард». Визначено основні напрямки впливу впровадження даної системи на підприємстві з використанням зарубіжного досвіду. Ключові слова: контролінг, бенчмаркінг, аналіз точки беззбитковості.  Постановка проблеми. Діяльність підприємств в Україні…