Бізнес-дискурс та функціональний аспект фразеології бізнес-дискурсу

Андрійчук М.П. Анотація: Стаття присвячена дослідженню бізнес-дискурсу. Головна увага зосереджена на вивченні фразеологічних одиниць (ФО), які використовуються в бізнес-дискурсі. У дослідженні проаналізовані дискурсивна природа та функціональний аспект ФО та їхня роль у відображенні англомовного бізнес-соціуму у мовленні.  Ключові слова: фразеологія,…

Аналіз особливостей використання лексичних засобів у кінодискурсі на прикладі американського серіалу «Lost»

У науковій статті було розглянуто та проаналізовано особливості використання лексичних засобів у сучасному кінодискурсі. Було виокремлено найбільш поширені групи лексичних одиниць та розглянуто їх основні функції та особливості вживання. Також досліджується проблема впливу лексичних засобів на сприймання та розуміння інформації…

Роль фразеологізмів англійського бізнес-мовлення (на прикладі онлайн-видання Financial Times 2015)

Андрійчук М.П. Анотація: Стаття присвячена дослідженню бізнес-мовлення. Головна увага зосереджена на вивченні семантичного поля фразеологізмів (ФО) бізнес-мовлення та його класифікацій. У дослідженні проаналізовані комунікативно-експресивна функція ФО та їхня роль у відображенні англомовного бізнес-соціуму у мовленні.  Ключові слова: фразеологія, ідіома, фразеологізм,…

КВАЛІФІКАТИВНІ МЕТОНІМІЧНІ МОДЕЛІ НОМІНАЦІЙ ОДЯГУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Аладько О. Д.  Стаття присвячена проблемі номінації та мотивацій в англійській мові на основі лексико-тематичної групи одяг. У ній розглянуто закономірності внутрішньої мотивації у назвах одягу та детально описано кваліфікативні метонімічні мотиваційні моделі. Ключові слова: номінація, мотиваційна модель, кваліфікативна модель,…

Психолінгвістичні особливості сприйняття англомовних рекламних текстів

Ольга Степанюк Національний університет «Острозька академія» У статті проаналізовано фразові мовні одиниці англійської мови, що мають місце та впливають на процес сприйняття певних рекламних одиниць реципієнтом. Наведено приклади праць вчених, які вивчали та аналізували рекламні тексти, досліджували психолінгвістику як науку.…