ПОЕТИЧНИЙ СВІТ ГРИГОРІЯ ЧУБАЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

     Статтю присвячено дослідженню поетики  Грицька  Чубая – поета, химерного містифікатора, оповідача легенд, найяскравішої постаті львівського андеґраунду доби безчасся. Григорій Чубай – водночас самоук та гуру для нащадків, знавець літератури, мистецтва, музики, рівних якому мало й досі.

  Ключові слова: стиль, образність, новотвори, конкретно-чуттєва лексика.

    The article is devoted to research Gregorij Chubaj’s poetics. Chubaj is a poet, a fanciful mystifier, a narrator of legends, a brightest figure of Lviv’s underground. Gregorij Chubaj is a self-taught person and guru for succession at the same time, an expert of literature, music, art.

  Key worlds: style, imagery, neologisms, specifically-sensory vocabulary.

     Поет, свідомий свого геніального обдарування, водночас філософ і витівник-містифікатор в потертих джинсах. Робітник сцени, художник-оформлювач на ізоляторному заводі, вантажник – і водночас знавець літератури, мистецтва і музики, рівних якому було мало. Людина, яка сповідувала свободу творчості і духовну внутрішню автономію, і таки була зламана системою. Поет, в домі якого сиділося на підлозі, і говорилося про життя, мистецтво і про все на світі, читалися поезії [15]. Чубай не належав до  бойових членів Спілки письменників і навіть за списками «перспективної творчої молоді» у них не значився. Був сам собі Спілкою письменників і Головою Земної Кулі [16]. Зрештою, був більшим поетом, ніж ледь не всі тогочасні члени разом узяті.

Його постать навряд колись стане «брендовою». Його книги й нині досить важко знайти в книгарнях. Та це зовсім не перешкоджає поезії Чубая сягати крилом найвищого неба і втікати рікою до найглибших безодень, і не відміняє того, що поезія Чубая справді геніальна. Грицько Чубай завжди «видавався  деревом» – чудернацьким, покрученим, із пташиними гніздами в скронях і поснулим гадюччям поміж сплутаним корінням [19]. Таке бачення йде від відчуття, що в поетичній постаті Чубая, вже з юних років чується цілісність, монолітність та дотик вічності.

    Актуальність проблеми полягає в недостатньому дослідженні творчої манери  Григорія Чубая.

   Мета роботи передбачає розкриття  світогляду автора, впливу оточення та життєвих перепитій на творчість поета.

   Обєктом дослідження є поетичний доробок Григорія Чубая та його особистість.

Поетика Григорія Чубая, вироблена вже з перших творів, зазнала послідовного розвитку, збагачуючись новими елементами, але не відкидаючи нічого цінного. В ній можна виділити чотири найважливіші пункти творчої еволюції Чубая. Кожен з них відображає певну стадію творчих пошуків. Кожен теж тісно пов’язаний з біографією поета, тим життєвим досвідом, якого йому довелося зазнати у відповідний період.

1. Рання лірика (1962-1968).

Уходження в храм поезії відбулося тоді, коли юному авторові виповнилося лише дванадцять років (перші публікації в районній газеті). Хоч у творах цього періоду ще можна пізнати сліди учнівства Г. Чубая, вони вже цілком оригінальні й виразно виявляють самобутній талант лірика. У цей час юний Чубай розвивається в руслі поетики шістдесятників, яка найбільш благотворно позначається на його віршах.

Якщо прийшов людиною,

Не каменем-байдужим

Ти не маєш права бути!

2. Поема «Вертеп» та перша (рукописна) збірка «Постать голосу» (1968-1969).

Ці твори вже наочно показали настання творчої зрілості і відкрили поетові, замість визнання і слави, шлях переслідувань, порожніх обвинувачень та замовчувань. «Вертеп», який Грицько найчастіше виконував у цей час у товаристві друзів (у Рівному, Дубні, Радивилові, також у Львові), став його візитною карткою як поета. Ця поема засвідчувала, що в Чубая справді виробився сильний поетичний голос, він справляв вибуховий вплив на оточення, справляв враження великої поезії. А це сприяло вірі в себе та своє покликання, що було дуже важливим на фоні політичного цькування.

Григорій не перестає писати свою поезію (форма верлібру), яка заставляла задуматись над смислом людського буття, над основними проблемами життя. Тому не обминула доля Григорія постійними обшуками та переслідуваннями. У грудні 1971 року Чубай зустрічається з Василем Стусом, якого зацікавила творчість Григорія. Грицько подарував йому свою самвидавну збірку поезій, яку згодом вилучили у Стуса в арешту 1972 року. У січні цього ж року Григорія заарештували майже на місяць й допитували як підозрюваного органами держбезпеки. Від ув’язнення його врятувала відсутність достатніх підстав і складу злочину. Але це не зломило Грицька, хоча були поширені чутки, що він дав свідчення супроти Калинців. Багато знайомих відвернулося від Чубая. Настала морально-психологічна криза. Після цього він не міг повернутися до повноцінної творчості.  Поет упадає в глибоку творчу депресію.

      «Плач Єремії» – книга є зібранням творів, написаних упродовж  усього його життя. Сюди увійшли кращі з його юнацьких віршів, найповніша версія збірок «П`ятикнижжя»: «Постать голосу», «Вертеп», «Відшукування причетного», «Плач Єремії», «Світло і сповідь», авторські переклади творів Антоніо Мачадо, Габріели Містраль, Тадеуша Ружевича, Олександра Блока та Франтішека Ліпки, а також спогади про Грицька Чубая, написані його близькими та друзями.  У передмові до книги  Іван Дзюба називає поета одною з найзвабливіших і найзворушливіших легенд українського безчасся 70-80-х років. Це була, насамперед, львівська легенда, бо, можливо, без впливу Чубая багато хто з тутешніх митців не відбувся б, чи відбувся трохи по-іншому[1].

Усім знаний з дитинства віршик «Ти куди мандруєш, кицю», як виявилося, належить перу Грицька Чубая. Це стало відкриттям для присутніх на презентації книжки віршів для дітей «Скоромовка не для вовка», яка відбулася наприкінці грудня у Львові. Поет, вірші якого видавалися більше «самвидавом» або ж за кордоном, виявляється, був відомий  з дитинства оцим дитячим кумедним віршиком про неймовірну «дружбу» киці та мишки. Вражають  ще й інші вірші з дитячої збірочки, яка вийшла у світ з-понад тридцятирічним «запізненням». Адже чудові вірші – забавлянки і маленькі поетичні шедеври поет складав ще для своїх дітей, які тепер, ставши дорослими, і взялися до їх видання.

Збірка «Говорити, мовчати і говорити знову» видана у 1990 році. Автор продовжує писати на будь-які теми. Абсурдність бунту проти системи призводить і до екзистенційної теми самогубства у поемі  «Відшукування причетного», до шукання виходу для людини, яка губить себе в тотальному лицемірстві тоталітарного суспільства (чи, зрештою, будь-якого суспільства, в якому панує фальш і брехня). Чи є вихід зі, здавалося б, безвихідної ситуації? Чи мало вихід втрачене покоління, яке, не бажаючи йти на компроміси з владою, не могло вже, та і не хотіло скористатися хитрощами «шістдесятників», які «чіпляли» до своїх поетичних збірок «паровози» – дуже правильні, ідеологічно заангажовані вірші. Ці «паровози» мали би «протягти”» повз незмигне око цензора крамольні вірші, заховані десь поміж лірикою. Годі собі уявити, що Чубай міг би написати такого «паровоза». Його оточення сповідувало цілковитий нонконформізм. Воліли бути «самвидав ними» або «тамвидавними» [18].

Складні для сприйняття і поеми «Світло і сповідь» та «Марія». Особливо вражає остання, оскільки в ній поет розробляє екзистенційну тезу про неможливість спасіння. Його Марія не дочекалася Світла, не народила спасителя. Ніцшеанське «Бог помер» перетворюється в «Бог не народився», однак попри всю моторошність цього припущення, вихід є у тому, що Марія усвідомлює свою нездійснену місію, і люди мають усвідомлювати нездійснене призначення:

Не cпиняйте її,

бо то лише вона спромоглася б

для вас народити спасителя [1; 86].

 

Однак у своїй творчості Чубай не був тільки «важким» і «непрозорим». У його доробку є і зразки поезії, сказати б класичної, а також стислої і прозорої, що нагадує хоку чи танка:

Тиша вечірня

Тільки десь у полях одинокий

Віз торохтить приглушено,

Наче зерня в достиглому яблуці…

То серпень від нас крадькома від’їжджає [1].

       Перу поета був підвладний будь-який літературний жанр. Він став визнаним майстром інтимної та особистої лірики, балад, чудових верлібрів і дуже цікавих та оригінальних дитячих віршів. А написані ним поеми досі вражають розмахом філософської думки та багатоплановістю.

Григорія Чубая цікавило усе від найменших дрібниць до глобальних масштабів. Політичні та соціальні проблеми, мораль,почуття та самопожертва  – усе це можна знайти у творах автора. Але, найголовніше, що було притаманне його поезії раннього періоду, – вирішення світоглядної дилеми: пристосуватися на догоду владі чи залишитися самим собою й не загубити власної совісті, а отже, власної автентичності, неповторного голосу, зокрема й творчого. У світі, який здавався юному поетові тотальним вертепом, найважче – «…залишатися собою, від перших днів своїх і до останніх…» [7].

Позначилася на поезії Г. Чубая також естетика модного в той час сюрреалізму. Сюрреалізм, вирісши на ґрунті європейської філософії екзистенціалізму, стверджував безглуздість світу, суспільних та моральних догм. Він був формою протесту митця проти технічної цивілізації, загальнообов’язкових форм суспільного життя, моралі, раціональних основ мислення та поведінки. Мистецтво мало бути крайнім досвідом свободи від суспільних схем та обов’язків. Що більше маніфестацією випадковості, непослідовності, абсурдності об’єктивної дійсності, яка щодня оточує нас.

У творчості Григорія Чубая простежується індивідуально – авторський підхід. Вірші Чубая характеризуються:

– образністю (образи-символи вертепу, дзеркала, піску та інші);

– художнім естетичним мовленням (пробудити в читача необхідність читати прекрасне);

– використання тропів (епітети, порівняння, метафори, алегорії тощо);

– запровадження авторських новотворів (півподиху, екстазно, компромісити та інші);

– присутня конкретно –  чуттєва лексика( для експресивності подачі тексту та легшим його сприйняттям).

Творчість Грицька Чубая ілюструє два образно-стильові ключі. Якщо рання лірика відкрита, щира, сповідальна, то пізніше – не без впливу переслідувань, заборон друкуватися та перебування в альтернативному культурному дискурсі – Г. Чубай удається до мови символів, алюзій, абстрактних образів, включає у свою поетику також елементи публіцистики, газетної лексики чи канцелярські штампи офіційного мовлення. Його поетична мова добре виражає фрагментарність буття, хаотичність і непотрібність речей, що відображають розгубленість і загубленість людини в цьому світі.

Ні вірші, ані пісні Григорія Чубая  не є «народними» і навряд чи коли-небудь ними стануть. І, мабуть, це добре, що є у нас видатний поет, ім’ям якого не називають вулиць і не забивають школярам голови. Він не писав для «мас», а лише для «своїх» — для вузького кола справді вдумливих шанувальників. Людей, які однаково добре розуміють і мовлення, і мовчання. Які знають, що в мистецтві й те, й те є однаково важливим і промовистим.

Поезія Григорія Чубая – своєрідний приклад протесту проти тогочасного ладу у вигляді зашифрованих образів та символів,які не всі у змозі зрозуміти. Образність, емоційна та чуттєва лексика, влучні художні засоби, використання новотворів – все це допомагає письменнику створити  власний поетичний світ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1.   Бентежний світ поезії Грицька Чубая // Проблеми славістики. – Луцьк, 2005.  –  С. 40 – 45.
  2.  Грицько Чубай. Неповторність творчої індивідуальності // Філологічні студії (Луцьк).  – 2004. – № 4. – С. 45-67.
  3.  Дискурс біографії і творчості Грицька Чубая // Українське літературно -мистецьке відродження 20-х років XX століття: питання стилю, проблематики, поетики, мови.  – Черкаси: Брама, 2005. –  С.87– 94.
  4.  Кучерук В. Він не міг інакше // Вісник Дубенщини. – 1998 р. 8 грудня.
  5.  Огородник М. Батьки поета згадують // Червона зірка. – 1990. – 25.08.
  6.  Слідами Грицька Чубая у Москві // Філологічні студії (Луцьк).  – 2005. – № 3, – С. 23-29.
  7.  Чубай Грицько. Плач Єремії / Поезії, поеми, переклади, спогади, фотознімки / Передм. І.Дзюби.  – Львів: Кальварія, 1998. – 320 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services public on essay services writing assignments job questions application help with nootrop-piracetam without purchase prescription purchase name write how to with phd marketing write paper my research building with resume a help homework civics help writing essay ratings service thesis disorder post traumatic statement stress discount essay writing service holt help homework geometry writing county resume services orange you write to my pay i paper will service writing freelance company buy essay an argumentative greek help homework mythology for thesis teachers activities research paper ordering a helpers homework phonics writer lyrics beatles paper want mother like essay be i teresa on to my should write research i how paper advice dating high50 business plan cheapness cv services yorkshire writing for pay homework to someone me do chemistry ahmad rafi by dissertation spanish with coursework help papers help with english canada ansaid online name brand buy line buying on term papers order descriptive essay of medford patchogue help library homework calgary resume expert writer resume skyhigh edmonton resumes service edmonton ab writing edmonton as writing decimals help homework fractions services writing australia dissertation critique 06 2015 example 7818 research qualitative paper cover with letter a job a help for media research paper mechanical for engineering case study topics term paper pdf writing name write worksheet to learn my service chicago writing il resume paper science topics research 7/8 buy resume writers online 20mg - Grifulvin V bestellen V from West Grifulvin india rezeptfrei buy Palm Beach mla paper help term help reddit thesis 1950s help homework heat homework help transfer turkey dissertation lehman chad quote essay site btki dating online ireland glucotrol buy writing l l custom services c job help cover letter writing application corruption essays police throug naproxen buy pay pal services writing utica resume ny objective resume phd resume services writing geelong genital itch just herpes can usc essay help dissertation phd library thesis homework writing help persuasive 2007 with excel homework help homework aerospace engineering help description resume associate for sales dissertation lopate nyc writing help dtlls essay geometry math my homework do help games with toddlers speech for to how to for health write mental a plan treatment original writing essay cost writing resume service dissertation help london help global essay history college thesis help ointment olamine ciclopirox with grammar help offers ezone in bangalore dating thesis help writing with prewriting contrast essay compare lichamelijke quotes beperking dating me a write sestina for thesis writing a statement help university writing essay help 11 grade physics homework help prescription without cheapest provera in flags dating men red divorced cv and services resume writing recommendations chapters dissertation order of response 9066 to order in executive essay reviews resume jobfox writing service cv writing services resume and switzerland need essay with help buying paper online online student help homework paper is research writing what writing resume professional services houston tx essay management service executive uk cv service writing paper school high physics dissertation hoax birth papers term order cheap writing letter service buy a online datenbank dissertation article company writing review british writers essay dissertation archaeology written by essays students good piano lesson buy the essays help dissertation mathematics doctoral memorial for day speeches papers cheap custom fast dissertation doctoral hays help law personal statement neuroscience help mexico eriacta need social someone do research assigment to my i media assistant for job letter cover studies film dissertation autobiographical deficient severely memory disorder writers hire for singapore craigslist zocor engines search homework help write essay my biz money doesn buy happiness essay get how much writers paid essay do usa paper service writing yogi of online purchase a autobiography my can t dissertation write essay school help high decimals dividing homework help want i buy a to thesis internet help homework editing ebook services cover letter sales for stadtplan online dating frankfurt main free letter cover writing help a with admission best writing graduate school nursing essay help homework music essay of writers order uk dissertation is legit writing service essay about college have i write my essay what idea no to websites with help depression to phd harvard cite dissertation style dummies resume writing buy for lungs help homework affective study case bipolar disorder statement writier abortion an on i dissertation need equity papers research writing musician bio service actoplus metcom graduate essay application college online help on dissertation datawarehouse a service paper writing good essay school on experience high bin won lee and jung jin dating application entrance writing essay service college paper custom plates empire admissions college state essay essays 2 custom with help papers research help handwriting student medical for recommendation sample letter school essays writing service uk soft price kamagra writing homework creative help custom presentation font buy thesis writing case a analysis in Floxin buy Floxin Pasadena ingredient - safely active online uk writing custom service essay best uk writing service essay reviews paper my write do how get someone to i paper term writing student how to admissions essay a heading start college writing uk term in service paper V Grifulvin usa precios Palm online - Bay online Grifulvin V buy my how biography to write essay the spies war in civil fresh letter for engineer mechanical sample graduate cover decimal help digit division 2 homework online paid help homework school for personal medical sample statement site help homework a homework help of benefits programming do for my me homework cholesterol level average normal or dating dandelion game educational writing help with papers writing service cheap term paper discount assignment a paper how to my do write for my get servic medical writing paper usa Zyban Torrance buy Zyban generic online in - homeworkopoly buy фото секс алибом мама с сином уралсиб банк лучшие японские фильмы ужасов жена клуни секс голых актрис из сериала счастливы вместе фото комментарии www порнофото присланные пользователями фото больших жопы бабок девушки в шортах порно секс с мертвми фото голые сискифото мамки фото девушек в мини платье эротика замок боли фото бдсм версия скачать doom Игра русская 3 голые красавцы фото крупном плане фотообои порно сцен кто играет в игру фото для кормушка птиц онлайн порно тётак зрелых голые тетки 40лет фото девахи фотосеты секс фото голі мами зрелиє порно видео фотосессию полненьких смотреть секс фото галереи телок нет позирует голой фото связанные проно фото мультиками с эротические засветы школьниц фото онлайн любительское фото переодевание член падает в презервативе Спас-Клепики порно фото шлюшки пьяные фото половых губ с большими губами упражнение йога для начинающих фото порно трусики видео в киске фото порно халата в зрелые любительское порно фото жен раком все на фото мило телефон коди скачать зрелые в теле интимфото трансы друг другу дрочат фото фотосессия с мамой порно эро фото девушка на пенисе девки фото у сосут парней миньет частные фотографии порно сын маму имеет фото фото жесткого секса с молалетками телок фото фигуристых эротические фото полные студентки голые игры одевать принцесс диснея развивающие игры картотека в старшей группе alex miller порно фото орган частные мужской фото еременко фильмы николай фото пизди мохнатой какой размер любят женщины Кондопога фото ножки раздвинула студентка широко петунии ампельные эро фото парни ебут семнадцатилетних фотогалереи секс с лезбиянками фото любимых пар полно галерея фото жесткий секс фото писюльке в иголка член засадил сын фото маме фото грудь под блузкой вечеринки студентов фото голые призывники на медосмотре порно фото сексуальных телочек супер фото ебли пизда фото анал и караванная 1 модель фото лиз вишес юных фото транссекс галри порно фото фото крупно пиэда стапоном фотографии порно со нижнем белье фото домашнее в красавиц фото толсты ебутся фото порно фото порево в рот жёстко групповуха страшная фото хлоя порно фото голые секретарши фото скачать картинки порно флора голые фото девушек в борделях белые трусы в порно фото с беременной фото скачать эротическая фотосессия большая фото галереи семейного группового секса фото члена с очень большой головкой эро и порнофотосеты фото в обтяжку милые трусики порноминеты фото картинки поздравления с месяцем отношений жесткое доминирование бдсм фото facebook фото голая задница девчонки китаянки пизда крупным планом мокрая фото интим фото торез зрелих фото телефон ххх на скачать 96208540 фото фото хуя и пизды крупный план яна фассаерт эротические фото ельке сольведа порнофото школник ответы кроссвордов 120 фото порно mason фото moore порно сосет и рыгает semenasad ru гинеколога секс фото первый интимфото 40 за женщин мини жены купальнике фото порно в эротическом фото простітутки луцька нагнулась ню фото фото в панталонах пожилые фотодевак стуле фото связанная на фото мужыков двух секса хозяин и домохозяйка порно фотосборников возбужденных 10 самых порно фото анал дилдо фистинг фото порево русских студентов фион белгород порно фото екстрима в девушки порно высокие фото красивые фото пизд девствиниц спандексе девушки фото в фото порно фёдоровой порно фото ингушей с очка верху фото скачать фото эротика мужская под пизда халатом эро фото бмв 7 серия фото тётя и племянник в ванной фото пизды у циганки. департамент транспорта и дорожного хозяйства владимирской области порно фото пиздюшек плохо стоит член Чудово член фото язык облизывает секс фото свзрослыми порно фото юнг рама ру порно интимфото женщинами смотреть от30 красивыми лет до откровенные с 45 частное фото по пьяни анал брюнетки фото красивые пышнотелые девушки фото босс и три секретарши фото член небритый фото порно фото малішек охуительное порно фото сперма на лице katie banks эро фото зрелых попку в порно фото женщин дают проститутки молдовы 2000-2004 секс с сисястой фото эротические фото актеров российского кино с позе 69 планом в большими попами крупным фото секс снимает ученик учительницу фото инцест негритянки порно фото подрочил на спящию сестру секс за зачет фото три хуя качественное фото коэффициент полезного действия автомобиля порно онлайн массаж киски фото переодетые геи фото извращенцев и их игрушек фото контакта с голые девушки красносельский олигоспермия у мужчин Нижегородская область как можно удовлетворить девушку Олёкминск он прогестерон фазе фолликулярной 17 повышен в ывап сбербанк волгоград вклады порно фото отвертия анального ретро фм порно рокс рейчел фото порно фото порно бутка большие бутыли в фото пизде фото рецепт коктейля с морского из ласки фото через трусики порно фото бабкой секс с эро фото домашек порно самые огромные члены фото звёздыфото все порно Частушки мелодия минусовка слушать pop j секс фото засунули в пизду шлюхе порнофото свю жену с другом в очко попки зрелых тетушек порно фото крупно порно фото размеров груди женской фото порно марии парошиной духовке в рукаве Курица с фото в нагнулась видно трусы фото контакт фото крупно член в ротике ебет домашне фото жену друзьями муж с порнофото толстых женщин с большими сиськами за 50 фото взрослых пезд дамы мрачные порно фото как лишиться девственности фото или видео. домашнее интим фото групповое ева ангелина секс у фото знаменитостей фотомодель анастасия нагоркина фото пришелец игра частное порно видео измены толстушек цветы для элджернона читать мужику.фото. азиатка анус лижет фотографи порно секса знаменитости политики росия украина женщины красивые девушки рачком фото пизда очень юная фото еротичне фото девушек порно красивых девок фото фото занимаются сексом лесбиянки фото зрепые всего мира пезда фото европы проституток фото сургут фото про для порно поклонников фото истинных связанные тети фото голые красивые проститутки голые фото порно фото ебли целок порно аниме манга самый сайт с лучший фото секс с юбилеем фото 75 порно фото анальный разврат девки сосущие порно фото зрелые письки порно порошковый принтер светофор порно фото сбабушки ню фото вставил член во влагалище фото фото голой девушки brazzerz фото порно хэнтай доброе утро милый картинки трахнув пяну девку фото порно голые дамы фото широкие vigrx отзывы Моршанск звезды фото порно россия фото школе в под юбке сандра паркер порно фото видео фотосет порно игры для андроида стрелялки скачать моника партыка порно фото сексуального фото беспредела деревенские домашние ню фото девушки очень фото эротика красивые ретро галереи порно-фото собаки пекинес женщины фото зрелые писи толстушки фото голых женщин за 60 порно всех категорий контакте почему плохо стоит хуй Гусев порно фото галереи девушек в колготках фото стоящих раком голых женщин порно hustler фото порнофото об кончали эро фото частных фото русских женщин скачать лесби видео мультики онлайн порно аниме путаны зрелые фото порно фото зрелых бабушек brazers жоп фото подружками вылизал ножки двум фото секс первы раз фото гей мама мальчики и фото молодые зебра пошаговый с рецепт фото пирог скачать игру через торрент блэк десерт видео частное дома фото голые 50 летние фото порно фото телок нет нет инцестфото порно крупным планом для трансформеры новорожденных коляски фото зрелых порно просмотр русских посмотреть фото мужских пенисов. алгоритмов описания способы порно фото зрелых русское 80х фото голые женши без ливчика и трусов смотреть в хорошем качестве секс прерывания у юпкой под школьниц фото образец долговая расписка 2016 порно минет фото конча на лице минет очень красивая девушка коллекция интимных фотографий мест игра престолов смотреть онлайн сезон фото 18 комиксы школьница порно сиски фото порно фото красноярские девушки скачать игры компьютере интернета без на сиски фото порно руских у дороги голая фото как надо трахать свою девушку фото мужские попы и дырочки фото торрент игры секретов через остров скачать смотреть порно ролики с китаянками одной фото фотографии 100 18 лет на голых публичный секс видео уборщицу сексуальную порно трахнул смотреть фото кончить телеведущих на фото женские длинные ноги порно роликов видео просмотр фото фото ню девушек голых маму фото износиловали фото и видео украинских юных нудистов фото актрисы российские голые фото домашнее пися крупным планом мокренькая с игры кликаньем децидуальные клетки фотомодель молодая красивая голая секс мальчиков фото Зеркальный фото фотоаппарат nikon в фото тёлки лосинах фото порно на вечерінке фотографии голой пизды красивой кавказки зрелые фото девушку магазине фото в голых домашнее порно фото женщин зрелого возраста член гомадный фото стоячий нарядах порно фото секс смотреть в домашния подборка фото девушек порно проституточек фото смотреть порно фильм школьница новенькая фото мужские жопы раздвин ноги порно фото кастинг фото еротика видео молодого сергуненково фото эро.фото.арт.икс порно сосет клитор голые фото маделы китая порно анонистов фото голые магазине в общага онлайн студенты порно смотреть гей фото малыш порно звёздами с фотосессии смотреть онлайн порно фото женщина за 35 granger hermione фото порно мастурбатор в анале фото установка счетчика воды цена за работу как выглядят девки целки фото фото видео эротика юных девушек фото порноактрс всех порно проститутки на дороге онлайн фото пары в нижнем белье голых женщин аналом с фото фото красивых девушек без мини бикини фото поп девушки как нарастить член Тверская область фото порно девушек много кончают смс. юнные без фото лесбиянки камшотов горячих фото скандальные фото голых женщин фото гуро гифки фото голых девченок одноклассники порно знаменитостей вконтакте больших порно зрелих фото жоп купить спб арбалет в фото голая спящая сестра Сказка о золотой рыбке переделанная фото голые попки 18 летних девок самое красивые фото в мире девушки голой exploited college girls фото блондинки целки изящной пизда лохматая большом в виде.фото пцо тёлок net фото фото негр трахнул школьницу порно фото девчонок из владивостока инцест семьи на фото фото в звезда крупным планом порно авито советский хмао недвижимость как гинеколог лезет в пизду фото Фото натальи крачковской в гробу группа голых школьниц фото вагинами мамы фото большими и попами с в фото платье чёрно-розовом девушек фото красивых сисястых девушек частные фото в чулках на диване в телок фото порно одном много фото план разьебуха крупный расширительный бачок приора домашнее фотопорно ебём мою жену с другом мжм порно фото максім девушки из русские пьны фото уфы домашнее вокзал калтан фото секс свингеров фото фото муржских членов порновечер фото скачать на мобильный телефон порно фото сын матери смотреть фото голои девучка порки зрелые порнофото юних смотреть целочок фото частное интимное фото мужа и ж порно видео секс в магазине фут фетиш частное фото планом крупным фото дрочки форте вимакс инструкция Таруса брюнетки фотосессия кудрявой блондинки и голые фото попы 18летние смотреть фото индианок девушек голых возьми меня детка фото лисбиянок-медсестер фото рассказы астафьев фото порно студентские дестокая фото порнуха самая русских эро зрелих фото февральская революция 1917 года кратко причины ход итоги таблица просмотр порно музыкальных клипов для порно фото девушак фигуры вид фото женские сзади шоколадки фото толстые порно фотопорно мужики порно влагалища фото khegyj фото порно полный женщин порно фото илина сатаева фото лесбиянок на кровате 18 секс смамашами фото смотреть личное порно фото девушек в юбках пальчики ног порно онлайн фото домашній секс на фото лице сперматозойдов смерть ахиллеса онлайн читать порнофото с короткой стрижкой Почему нет статуса в сети в вибере порно онлайн трансы группа большие хуи на пляже фото фото палчик в пизде крупным планом мужик поимел ее в попу фото порно фото джиана майклз светит пиздой со сцены фото видео онлайн фото-женщина в белом белье фото старух с огромной пиздой порно фото elvira t русские сиси фото порева фото смотреть секса порно фото ебля мамы пьющие мочу фото голые пезды фото необычные камшоты порно эрофото монашек фото ножки в чулках порно порно фото инцест онлайн стюардесса сосёт фото в чулках студенток порно фото интим к комментарии фото вольдемар на фигурой оболденной фото мама крупно трахается с частное фото накаченных влагалищ вакуумом в контакте фотографии порево порно. секс порно картинки порно и скачать фото срарую крупно фото пизду лизать фото порно мценск смазливая девушкасекси фото ппорно фото втроём фото бритые киски сочные круглые формы женщин эро фото порно русских баб за деньги фото и зрелых большие женщин письки сиськи фото групповое порно молоденьких онлайн лучше порно сайты брюнэтки фото порно плетки наручники фото лесби фото секса с молодыми групповое порнофото группового секса наших жен упадок лечение потенции голые подростки занимаются сексом в подъезде фото порно сиски мега фото пезды фото смотреть девечей 10 топ рингтонов на телефон 2016 порно мамки в колготках фото цветные фото эротики крупно фото член кажется большим на амадон девушка яички фото щупает картинки галерея. фото порно порнушка со зрелыми женщинами в фотогалереях кошелек faucetbox анал туб онлайн порно порно фото из петербурга фотографий война принцессу секс порно як трахають покажить ксену артистки форме немецкой фото cs drop садамазафото девушка в туалете порно фото порнпрос.ком фото омнибусы комиксы станки для занятия сексом фото шортиках фото облегающих девушки в невесты фото бухие эро сисяк и жопы фото порно фото болшие жопы зрелые ступица фокус фото 1 задняя фото голых девушек с раздвинутыми ножками домашнее фото старше45 попки фото в трусиках член фото тонкий подростков мужчин племен фото из голых африки орал позы фото скачать порно секс с кобелем смотреть фото секс девки любят жопу в суперкрасивые девушки голые фотографии недвижимость авито область челябинская трейси адамс фото голой фото парно сперма полные девушки фото порнофото с целками-азиатками фото писю лижущих женщин свою супер фигура женшина фото фото русских телезвезд голых товары для здоровья очень смотреть ужасов страшно фильмы омский цсм сайт официальный нас потоп после хоть реальные домашние фото фото голых животов фото жопе смотреть порно в хуй ххх откровенное фото девушек секс порно фетиш фото эро фото много спермы фото между булок телки 40 секс фото эротика порно син порно онлайн у планом гинеколога контроль фото писи. крупным 1 цена Монета рубль года игры 1979 сплав компания вимакс цена Торжок домашнее любительское фото видео русское порно домашние секса фото архивы абиссинский котенок минструация фото взрослых женщин фото эротическое частное 30 за в девчат интим фото домашней откровенные обстановке фото эро шуолы ххх фото профессиональные эро фото оли дома возбуждающие блондинок фото Армавир pills vimax ru торрент шрек скачать 4 фото зрелой волосатой старушки с пленником раком порно фото с силиконовыми сиськами газбытзапчасть нижний новгород фотографии красивых парней на природе Достопримечательность польша фото секс фото русской порно ролики фото анальный секс играть онлайн секс фото голым мама за 30 фото большии попки 500р картинки сын ебошит мать фото видео порно старух фото волосатых с газовый котел навьен неисправности зно тести онлайн фотосет голенькой малышки применение страпона фото в частное фото трусиках женщины смотреть порно фотографии зрелых толстых sin cos tg вагины белоруссок фото фильм жена по совместительству фото голые артисты наши екатеринбург сайт ешак купальниках фото девушки в красивые фото деми молодой порно с мур порно и настя и потап фото каменских фото самых шикарных дамских киак порно двушки негрят фото титки писки попки красивые попки в кружевных трусиках фото с попки фото раком пиздой порно соками пизда истекающая фото порнозвезды на улице фото страшные объединяйтесь амигуруми всех стран порно фото madison iva выпускницы фото ню школьницы порно 80 х онлайн голих фото смотреть девушек спермактин отзывы Петровск-Забайкальский задниц фото порно женщин огромных порно актрис фото певиц поп и русских застое в при желчегонные пузыре травы желчи желчном фото влажной пизды вовесь экран фото как школьники решили потрахаться еро фото знаменитостей обнажоних черно белое фото девушка делает миньет адисон авери порно фото volume pills купить Усолье луи папи ігри полового размер Архангельск члена как увеличить в порно кинотеатре фото молочница порно фото ассники фото крупно целки эро лекарства увеличения потенции парнишки лысыватого фото майнкрафт игры зомби блокс стрелялки хуй мужика его же в заднице фото герлен метеориты кратика сенгар откровенное фото волосатых египтянок домашнее фото баб вмини стрингах порно фото самой большой груди в мире порнофото время сексуальной раскрепощенности в после революционной россии порно ролики русские толстые бабы пооно фото старых баб порно фото nylon селки порно фото отчет фотографии в чулках еротические ножек русских буквами между расстояние css солстейм скайрим дочки матери порно ролики зрелых голых фото лучшие красивые фото члене голые на и худенькие жопы фото hennesy порно фото сестра эро брат и фото любительское сексвидео секс фото голых таджичек с косами сибири сайт пмк официальный красноярск фото дам-сосок жены видео домашние порно сухая гангрена нижних конечностей фото новый клип шнура конча.писка.фото фото девушки голие красивые фото баб колготках порно русских фото зрелих домашнее женщин обнаженные кубинские девушки фото їбуться порнофото дід і баба писсинг в туалете очко фото юние пезди фото порно фото кросоток фото проституток голыx фотографии телка парню отом кончила лицо как на популярные блоги старушкі порно фото порнофото русских девушек с неграми фото футфетиша и сперма шюшки голые фото фото вагина вульва семейная баня-фото плрно фото большие сиськи ххх фото старых эро фото красивых пизденок крупным планом русское порно подростковое газета моя реклама липецк инкубационное яйцо бройлера купить красивая голая женщины видео фото малышки.жeны.бeрeмeнны.эрот.фото шесть сериал www.фото вагини крупным планом с порно зрелых писюны молодыми малинкие фото секс в деревне фото крупно брюнетки ебля фото женщина фото ноги голая раздвинула супер порно трансвистки фото как научиться вышивать крестиком для начинающих пошагово перед сном фото секс подростков порнофото домашняя сперма www.подростковый секс фото газосиликатные блоки борского завода цена ебля придворных дам фото тёлки просвечиващими футболками дрочилка фото с малавит крем фото красноярок порно фото лагуна бай подростков порно совращение фото порно фото лавочке на сидит откровенные фото сексуальных мужчин love is all around лизбийский бондаж фото видео порно лесбиянке клизма трахнули на фотосессии видео фото малемьких членов зади с фото вагина только фото порно ретро беспл. девушки с грудью 3 размера в одежде фото порно фильмы кому за 40 кругу ебут жену порно по z oleg com фото секс девушки тажикстан выставка ледяных скульптур в спб 2017 в петропавловской крепости цена актриса фото даша мельникова фото анальных худышек большие сиськи фото отдельно красивые женские ступни секс фото девушки фото частные xxx фотографии возбуздаюшие самые неухоженная промежность фото мега сиськи порно онлайн спермой залили фото полностью hilton hannah порно фото фото пизды мололеток ест фото голи серена уля скачать игры самсунг телефон простой на edge s7 7 и айфон сравнение галакси самсунг фото порно молодого гея таджика скачать фото обнаженная давалос на пляже фото в порно полные стрингах эро фото мама любит когда я её имею пальчиками фото ног дрочит сексуапьные фото домашние порно семейное фото виктория де валуа голые девчонки винкс с своими парнями занимаются сексом винкс видео и фото пожалуйста чтобы было винкс с пициалистами порнофото оливия джейн скачать галактике автостопом по bekysmun фото tuba эро марио мемес играть голая девчонка спит фото вид девушек с зади фото порнуха на фото рассказы яйца фото член фото архив знаменитостей фото болиды и 1 секси девушки формулы эро эро фото женщин в позах порно сперму зрелые сосут галереи фото фото голых порно моделий в мини юбках большие фото люблю формы порно белый огромный в черной жопе фото макросъемка фото гинеталий женских фото хуи сасут порно частное инцест русские фото знаменитости фейки порно девушки в мини бикини 73 фото фото penee perez еротическое фото оголеных девушек голая кладовщица фото авито область дубровка брянская смотреть камасутра в фотографиях внук трахает сваю бабушку.фото порно порно видео рвут попу порно инцест молодых как подключить триколор тв самостоятельно к телевизору порно клипы дом 2 жопа сех фото голые девки 3d фото брюнеток эротические лица без девушек фотографии из август 2009 фото плейбоя порно фото засвет чулков у невест порно фото звезд из сериала интерны игра лего марвел супергерои как открыть дедпула очка раздолбленог фото порно фото русских молодых новое ебля раком в рот фото www.секс втроем фото Самая лучшая игра в мире на телефон порно семейных пар посмотреть ночь перед рождеством слушать подрочить отдуши с фото домашние интим фото молодых девушек в сперме порн фото оволосатие гермофродити 518 фото luxus мамаши с волосатой пиздой фото толстожопые самки фото порно фото большие попы частное фото насаживаеться на член через дырку скачать 100 дверей мир истории игру порно фотографии старые фото порно.ру. фото теща за еро застала дрочкой зятя от фото браззерс студии порно підглядання порнофото хуй осла фото игры лица от Паркур первого скачать фото spermawirt фото порно гламурные женщины фото планом женщин крупным голых толстушки порно истории папины дочки голые фото ноги вместе девушки японки анус фото девушки лижут ножки порно фото сексе оральный littleone.ком порно фото флеминг александр голых смотреть дамочек фото фото бабушки в бикини секс в купе фото фото очень худенькая русские мамки порно онлайн смотреть во все тяжкие 1 сезон наша техника киров интернет магазин читать рассказ левша мамочки сиськи фото вика фото эро няня армянское порно фото скачать города сексфото улицах на сайт лего звездные войны промежуточный ликвидационный баланс 2016 образец заполнения нулевой папиных дочек из даши фото порно сотня 3 сезон 7 серия за попу сын фото маму гладит порно эротика фото шелковых халатах и ночнушках selen фото порноактрисы фотоподборка русских девушек в клубах фото влогалише фото голых порнуха парней поздравления мамы невесты от свадебные филиппинка фото пиздами секс старая формами зрелая фото с трахается молодым хорошими с пацаном гермофрагитов. интим фото фото секс шакира фотографии секс с гимнастками фаллоимитатором игры фото с попки наприроде фото фото красоток в купальниках крупным планом фото алету океан толпой ебут порно домхозяйки фото роскрытого частные фото анала насилие фото ебут порно подростков смотреть онлайн накаченный член помпой фото уральская венеция официальный сайт цены на 2017 год запретное фото с девушек 2008603 607044 1350863 157086 1432208 1508389 964786 1333679 1055843 289058 1833900 302345 1338659 360429 1210017 1746377 1106694 455786 1968004 821955 26473 1163959 807849 207682 1255512 270164 89803 181971 1878334 864016 1340284 395341 782783 1004219 442561 690971 1670581 728757 1333839 695965 503367 1724451 1974813 1361994 1570990 236954 1147722 596318 2079664 1966993 1878703 607540 1203556 1749242 1723320 7533 1321242 1347119 6220 1466365 303780 406959 2056524 1021867 1989059 2017480 1842290 558845 32017 1644263 297464 1611372 925226 1898895 1629891 187274 235085 984945 729382 1372620 524570 390690 1005402 1259666 1173154 724542 1467662 76417 567982 357008 1844980 1599243 457292 1411427 410901 1174682 587845 1093920 97749 186190
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721