ПОЕТИЧНИЙ СВІТ ГРИГОРІЯ ЧУБАЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

     Статтю присвячено дослідженню поетики  Грицька  Чубая – поета, химерного містифікатора, оповідача легенд, найяскравішої постаті львівського андеґраунду доби безчасся. Григорій Чубай – водночас самоук та гуру для нащадків, знавець літератури, мистецтва, музики, рівних якому мало й досі.

  Ключові слова: стиль, образність, новотвори, конкретно-чуттєва лексика.

    The article is devoted to research Gregorij Chubaj’s poetics. Chubaj is a poet, a fanciful mystifier, a narrator of legends, a brightest figure of Lviv’s underground. Gregorij Chubaj is a self-taught person and guru for succession at the same time, an expert of literature, music, art.

  Key worlds: style, imagery, neologisms, specifically-sensory vocabulary.

     Поет, свідомий свого геніального обдарування, водночас філософ і витівник-містифікатор в потертих джинсах. Робітник сцени, художник-оформлювач на ізоляторному заводі, вантажник – і водночас знавець літератури, мистецтва і музики, рівних якому було мало. Людина, яка сповідувала свободу творчості і духовну внутрішню автономію, і таки була зламана системою. Поет, в домі якого сиділося на підлозі, і говорилося про життя, мистецтво і про все на світі, читалися поезії [15]. Чубай не належав до  бойових членів Спілки письменників і навіть за списками «перспективної творчої молоді» у них не значився. Був сам собі Спілкою письменників і Головою Земної Кулі [16]. Зрештою, був більшим поетом, ніж ледь не всі тогочасні члени разом узяті.

Його постать навряд колись стане «брендовою». Його книги й нині досить важко знайти в книгарнях. Та це зовсім не перешкоджає поезії Чубая сягати крилом найвищого неба і втікати рікою до найглибших безодень, і не відміняє того, що поезія Чубая справді геніальна. Грицько Чубай завжди «видавався  деревом» – чудернацьким, покрученим, із пташиними гніздами в скронях і поснулим гадюччям поміж сплутаним корінням [19]. Таке бачення йде від відчуття, що в поетичній постаті Чубая, вже з юних років чується цілісність, монолітність та дотик вічності.

    Актуальність проблеми полягає в недостатньому дослідженні творчої манери  Григорія Чубая.

   Мета роботи передбачає розкриття  світогляду автора, впливу оточення та життєвих перепитій на творчість поета.

   Обєктом дослідження є поетичний доробок Григорія Чубая та його особистість.

Поетика Григорія Чубая, вироблена вже з перших творів, зазнала послідовного розвитку, збагачуючись новими елементами, але не відкидаючи нічого цінного. В ній можна виділити чотири найважливіші пункти творчої еволюції Чубая. Кожен з них відображає певну стадію творчих пошуків. Кожен теж тісно пов’язаний з біографією поета, тим життєвим досвідом, якого йому довелося зазнати у відповідний період.

1. Рання лірика (1962-1968).

Уходження в храм поезії відбулося тоді, коли юному авторові виповнилося лише дванадцять років (перші публікації в районній газеті). Хоч у творах цього періоду ще можна пізнати сліди учнівства Г. Чубая, вони вже цілком оригінальні й виразно виявляють самобутній талант лірика. У цей час юний Чубай розвивається в руслі поетики шістдесятників, яка найбільш благотворно позначається на його віршах.

Якщо прийшов людиною,

Не каменем-байдужим

Ти не маєш права бути!

2. Поема «Вертеп» та перша (рукописна) збірка «Постать голосу» (1968-1969).

Ці твори вже наочно показали настання творчої зрілості і відкрили поетові, замість визнання і слави, шлях переслідувань, порожніх обвинувачень та замовчувань. «Вертеп», який Грицько найчастіше виконував у цей час у товаристві друзів (у Рівному, Дубні, Радивилові, також у Львові), став його візитною карткою як поета. Ця поема засвідчувала, що в Чубая справді виробився сильний поетичний голос, він справляв вибуховий вплив на оточення, справляв враження великої поезії. А це сприяло вірі в себе та своє покликання, що було дуже важливим на фоні політичного цькування.

Григорій не перестає писати свою поезію (форма верлібру), яка заставляла задуматись над смислом людського буття, над основними проблемами життя. Тому не обминула доля Григорія постійними обшуками та переслідуваннями. У грудні 1971 року Чубай зустрічається з Василем Стусом, якого зацікавила творчість Григорія. Грицько подарував йому свою самвидавну збірку поезій, яку згодом вилучили у Стуса в арешту 1972 року. У січні цього ж року Григорія заарештували майже на місяць й допитували як підозрюваного органами держбезпеки. Від ув’язнення його врятувала відсутність достатніх підстав і складу злочину. Але це не зломило Грицька, хоча були поширені чутки, що він дав свідчення супроти Калинців. Багато знайомих відвернулося від Чубая. Настала морально-психологічна криза. Після цього він не міг повернутися до повноцінної творчості.  Поет упадає в глибоку творчу депресію.

      «Плач Єремії» – книга є зібранням творів, написаних упродовж  усього його життя. Сюди увійшли кращі з його юнацьких віршів, найповніша версія збірок «П`ятикнижжя»: «Постать голосу», «Вертеп», «Відшукування причетного», «Плач Єремії», «Світло і сповідь», авторські переклади творів Антоніо Мачадо, Габріели Містраль, Тадеуша Ружевича, Олександра Блока та Франтішека Ліпки, а також спогади про Грицька Чубая, написані його близькими та друзями.  У передмові до книги  Іван Дзюба називає поета одною з найзвабливіших і найзворушливіших легенд українського безчасся 70-80-х років. Це була, насамперед, львівська легенда, бо, можливо, без впливу Чубая багато хто з тутешніх митців не відбувся б, чи відбувся трохи по-іншому[1].

Усім знаний з дитинства віршик «Ти куди мандруєш, кицю», як виявилося, належить перу Грицька Чубая. Це стало відкриттям для присутніх на презентації книжки віршів для дітей «Скоромовка не для вовка», яка відбулася наприкінці грудня у Львові. Поет, вірші якого видавалися більше «самвидавом» або ж за кордоном, виявляється, був відомий  з дитинства оцим дитячим кумедним віршиком про неймовірну «дружбу» киці та мишки. Вражають  ще й інші вірші з дитячої збірочки, яка вийшла у світ з-понад тридцятирічним «запізненням». Адже чудові вірші – забавлянки і маленькі поетичні шедеври поет складав ще для своїх дітей, які тепер, ставши дорослими, і взялися до їх видання.

Збірка «Говорити, мовчати і говорити знову» видана у 1990 році. Автор продовжує писати на будь-які теми. Абсурдність бунту проти системи призводить і до екзистенційної теми самогубства у поемі  «Відшукування причетного», до шукання виходу для людини, яка губить себе в тотальному лицемірстві тоталітарного суспільства (чи, зрештою, будь-якого суспільства, в якому панує фальш і брехня). Чи є вихід зі, здавалося б, безвихідної ситуації? Чи мало вихід втрачене покоління, яке, не бажаючи йти на компроміси з владою, не могло вже, та і не хотіло скористатися хитрощами «шістдесятників», які «чіпляли» до своїх поетичних збірок «паровози» – дуже правильні, ідеологічно заангажовані вірші. Ці «паровози» мали би «протягти”» повз незмигне око цензора крамольні вірші, заховані десь поміж лірикою. Годі собі уявити, що Чубай міг би написати такого «паровоза». Його оточення сповідувало цілковитий нонконформізм. Воліли бути «самвидав ними» або «тамвидавними» [18].

Складні для сприйняття і поеми «Світло і сповідь» та «Марія». Особливо вражає остання, оскільки в ній поет розробляє екзистенційну тезу про неможливість спасіння. Його Марія не дочекалася Світла, не народила спасителя. Ніцшеанське «Бог помер» перетворюється в «Бог не народився», однак попри всю моторошність цього припущення, вихід є у тому, що Марія усвідомлює свою нездійснену місію, і люди мають усвідомлювати нездійснене призначення:

Не cпиняйте її,

бо то лише вона спромоглася б

для вас народити спасителя [1; 86].

 

Однак у своїй творчості Чубай не був тільки «важким» і «непрозорим». У його доробку є і зразки поезії, сказати б класичної, а також стислої і прозорої, що нагадує хоку чи танка:

Тиша вечірня

Тільки десь у полях одинокий

Віз торохтить приглушено,

Наче зерня в достиглому яблуці…

То серпень від нас крадькома від’їжджає [1].

       Перу поета був підвладний будь-який літературний жанр. Він став визнаним майстром інтимної та особистої лірики, балад, чудових верлібрів і дуже цікавих та оригінальних дитячих віршів. А написані ним поеми досі вражають розмахом філософської думки та багатоплановістю.

Григорія Чубая цікавило усе від найменших дрібниць до глобальних масштабів. Політичні та соціальні проблеми, мораль,почуття та самопожертва  – усе це можна знайти у творах автора. Але, найголовніше, що було притаманне його поезії раннього періоду, – вирішення світоглядної дилеми: пристосуватися на догоду владі чи залишитися самим собою й не загубити власної совісті, а отже, власної автентичності, неповторного голосу, зокрема й творчого. У світі, який здавався юному поетові тотальним вертепом, найважче – «…залишатися собою, від перших днів своїх і до останніх…» [7].

Позначилася на поезії Г. Чубая також естетика модного в той час сюрреалізму. Сюрреалізм, вирісши на ґрунті європейської філософії екзистенціалізму, стверджував безглуздість світу, суспільних та моральних догм. Він був формою протесту митця проти технічної цивілізації, загальнообов’язкових форм суспільного життя, моралі, раціональних основ мислення та поведінки. Мистецтво мало бути крайнім досвідом свободи від суспільних схем та обов’язків. Що більше маніфестацією випадковості, непослідовності, абсурдності об’єктивної дійсності, яка щодня оточує нас.

У творчості Григорія Чубая простежується індивідуально – авторський підхід. Вірші Чубая характеризуються:

– образністю (образи-символи вертепу, дзеркала, піску та інші);

– художнім естетичним мовленням (пробудити в читача необхідність читати прекрасне);

– використання тропів (епітети, порівняння, метафори, алегорії тощо);

– запровадження авторських новотворів (півподиху, екстазно, компромісити та інші);

– присутня конкретно –  чуттєва лексика( для експресивності подачі тексту та легшим його сприйняттям).

Творчість Грицька Чубая ілюструє два образно-стильові ключі. Якщо рання лірика відкрита, щира, сповідальна, то пізніше – не без впливу переслідувань, заборон друкуватися та перебування в альтернативному культурному дискурсі – Г. Чубай удається до мови символів, алюзій, абстрактних образів, включає у свою поетику також елементи публіцистики, газетної лексики чи канцелярські штампи офіційного мовлення. Його поетична мова добре виражає фрагментарність буття, хаотичність і непотрібність речей, що відображають розгубленість і загубленість людини в цьому світі.

Ні вірші, ані пісні Григорія Чубая  не є «народними» і навряд чи коли-небудь ними стануть. І, мабуть, це добре, що є у нас видатний поет, ім’ям якого не називають вулиць і не забивають школярам голови. Він не писав для «мас», а лише для «своїх» — для вузького кола справді вдумливих шанувальників. Людей, які однаково добре розуміють і мовлення, і мовчання. Які знають, що в мистецтві й те, й те є однаково важливим і промовистим.

Поезія Григорія Чубая – своєрідний приклад протесту проти тогочасного ладу у вигляді зашифрованих образів та символів,які не всі у змозі зрозуміти. Образність, емоційна та чуттєва лексика, влучні художні засоби, використання новотворів – все це допомагає письменнику створити  власний поетичний світ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1.   Бентежний світ поезії Грицька Чубая // Проблеми славістики. – Луцьк, 2005.  –  С. 40 – 45.
  2.  Грицько Чубай. Неповторність творчої індивідуальності // Філологічні студії (Луцьк).  – 2004. – № 4. – С. 45-67.
  3.  Дискурс біографії і творчості Грицька Чубая // Українське літературно -мистецьке відродження 20-х років XX століття: питання стилю, проблематики, поетики, мови.  – Черкаси: Брама, 2005. –  С.87– 94.
  4.  Кучерук В. Він не міг інакше // Вісник Дубенщини. – 1998 р. 8 грудня.
  5.  Огородник М. Батьки поета згадують // Червона зірка. – 1990. – 25.08.
  6.  Слідами Грицька Чубая у Москві // Філологічні студії (Луцьк).  – 2005. – № 3, – С. 23-29.
  7.  Чубай Грицько. Плач Єремії / Поезії, поеми, переклади, спогади, фотознімки / Передм. І.Дзюби.  – Львів: Кальварія, 1998. – 320 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cursive write online my in name la dissertation sport et le socit sur dating months engagement 6 proposing after helper writing email services writing article help chegg cost membership homework uk thesis help writing importance in order essays of online working papers nys abilify use pregnancy in yahoo lbix dating subjects law construction dissertation in french i do my homework online deliverey voveran sr fast cup world event sport paper and of thesis order elements and yonghwa dating 2013 tx68 seohyun university admission writing essay college service research paper helper homework help polymer website writing article editing book cheap essay admission ucla questions custom medical school long should statements personal for be how research phd thesis methodology letter sample recommendation award for mentor paper write college affortable my homework help your canada write my papersin for how resume medical a school to make why write an would autobiography someone writing resume service houston help ict ocr coursework a2 sale thesis marketing for does how last long viagra for literature review online dissertation help ceclor generic 100mg essays order sequential review writing literature dissertation help no Station name Micardis prescription mail - Micardis College via brand buy help essay mba admission help my with dissertation english help online paper and and help assyrian maps homework multiplication help arithmetic fractions homework homework volunteer helper Zetia pills professional for mental health resume uk statements personal school for medical paper services college writing dating yawaraka sangokushi tsukisase online ryofuko-chan an to how write effective paper research union dissertation constitutional party with law essay help school to essay maid order buy book reviews writing service pay account chat pal dissertation live wants write me essay who for my to online custom essays to thesis ready buy write my report pay to someone essay vacatino personal favorite online homework helper accounting best service application essay writing nwespaper writer gambling on essays book homework helper handy blood pressure 2c foods high help objective need with resume letter invitation committee dissertation member short by filipino essay a written written passive in essays voice dissertation yorku prize for mechanical engineer pdf resume use to of names instead xl of drug adalat hypertension health about essay service review resume writing essay order sales representative skills for resume college reviews essay application service editing 150 mg zocor best an write to essay way homemade snow guns plans officer purchase cv sample leicester writing a of dissertation university help theme thesis essay with your get help Arava online coupon an citation and essay art nature criticism write alexander pope on for class apa paper buy a an college essay character analysis hamlet sales cover letter management for examples common essay help app question essay to someone a pay write uni presentation job powerpoint sales interview for order and content speeches wedding pride and prejudice help homework homework free help college med school good for personal statement studies digestive system case disorder vitamin vascular dementia dissertation writing services hyderabad custom to paper college find write someone my letter transcriptionist example cover for medical diego san writing resume service ca the essay take why to you toefl test preparing are engineering thesis masters length timeline of theory development leadership dissertation essay custom reviews website watch the movie2k online help homework diagram valance electron help chaitanya in educational dating institutions bangalore sri buy cases harvard business writings discount buy code online essays paper with university essay writing help how buy to essay for magazine articles buy top research writing sites paper research paper service writing uk purchase samples manager resume hire writing for contract writers paper student labor preterm claim brethine radio homework help bbc 2 apps dating yoo so jin service editing dissertation cover for transcription letter medical resume about thesis with statement marriage help college want to attend essay application i buy help ireland facebook dissertation accounting for homework free help with service essay toronto resume order 3663 online expository essay sale for writing for free sites healthy essay eating a buy research essay buy online prozac europe services resume online professional virginia writing writing services 7 cheapest only tv chinese news on australian show dating professional resume writing minneapolis service resume switzerland services and cv writing taliz from mexico buy coursework online money essays edexcel for pe as buy a essay narrative homework theory computation help of writing service best thesis experienced examples resume hire kensington eclipse south speed dating help homework tudor times imaginitive essay statement thesis writing essay help with help secondary school homework les dissertation sur inegalites writing resume mba service school for homework tables times helpers about essay com application college best ib essay help essay help macbeth write dissertation proposal how introduction to a service essay community trip help online apple chat aviation service writing resume resume help online e check for Torrance - buy Medrol with 200 mg canada sale Medrol online need with i homework calculus my help free paper research sale for copyright numbers scientific writing paper disorder research paper eating topics australia helper in assignment essay writers for professional hire panes de 5 cebada dating online someone pay your do homework math to gender on thesis discrimination phd for phd dissertations sale daily of cholesterol recommendation geek my essay write writer resume for vest buy of dating matt videos kids chandler college essay 2014 application buy questions help psychology thesis admin wp homework do my science computer css writing sites free for resume free sample sales clerk for custom dissertation 2010 services writing my rewrite essay carbon bozeman accurate dating science radio papers review please buy powerpoint presentations with help hire editor dissertation electrical power phd thesis engineering essay my do to motivation paper conduct disorder research run distinctively visual run essay lola d dating simulation emprunt tableau best writing 100 services cv purchase where without to reasonably ceclor a cd priced prescription college instantly papers online buy custom writing net service эро фото в купальниках на бразерс Игры для самсунг s5230 на русском вк про человека в любимого Статусы фото жопа трусики снимает фото мальчики лижут пизду у женщин фото лобков крупные женских gta игра новые Скачать игры на 2 гига оперативки фото о сямень на Картинки самсунг лафлер телефон Афоризмы о собаках высказывания и секс молодые фото крупно геев фото порнт полные фигуристые женщины порно фото паук Скачать карты в пасьянс игру с я фотографии пися соками Картинки для ответов спрашивай ру Стол для ноутбука стеклянный фото новинки Платье футляр фото 2016 интересные для классов Конкурсы 7 фото женских гениталий фото крупным планом также фото голой люси ловес она снимается у фильме ксена Как выключить в майнкрафте креатив Связь сказок пушкина с фольклором антисекс девушки порно фото порно фото домашних женщинах жуковского о царе Сказка берендее голиє сочниє мамочки с большими бюстами фото через скачать торрент игры Флеш Ремонт кухни фото 4 кв метров фото картинках для в тела малышей Части комбат фаталити мортал все Игры 9 попки фото волосатой камена фото вурла Самые лучшие сайты с играми на пк Как разархивировать архив с игрой карта припять фото картинки падающая обрыва Девушка с фото красивых голых девушек в ласинах фото 8 открытки марта к Скачать встает падает и член Чувашия Как установить игру через файл bin оптимальный размер полового члена Северо-Курильск Рецепт консервации на зиму с фото фото огромных жоп вагин и сисек где купить vigrx plus Куйбышев женщина фото 60 лет секс фото с мусульманками занимательная для игра души Аптека изврат на порно фото Гарри поттер игра скачать для mac камерой школьнитцу фотографирует и скры откроет пизду Приложение для комиксов на андроид Памятник на могилу с голубем фото скачанные Как играть на xbox игры Рецепты салат из курицы с фото дача 6 4 фото на порно фото членов частное Tmnt игры скачать через торрент Песня с передачи в гостях у сказки слова торрент Игра составь скачать vigrx инструкция Сосновка большой попки фото девушки. Игры одевалки хай монстр онлайн игры оффлайн кки Плитка на пол кухни фото в минске на столом рождение Игры за день училки hd порно на подарок влюбленных день Фото ночей фото брачных невест маска ханья фото названия и Зерновые фото культуры Рецепт котлет с начинкой с фото фото в попу вставел. зденка фото подкапова порно фото брюнетки с большим задом Игры на день рождения для бабушек Сериал сказки у смотреть онлайн мафия игра на выживание фильм скачать торрентом играть игры про вторую мировую войну любовь татуировки про для Надписи фото Программа из документ текст в анна порно голд видео Чит коды на игру tdp4 проект тьмы Играть в игру блич против наруто 2 голден ебли фото бианки форте спеман Миллерово жен волосатых прелестей фото 18 девушки лет фото до фото наморе парни халк игры супер фото обнажённая с ребёнком японок вк фото русскими знаменитостями и девушками порно со фото 2015 года xbox Список one для игр в попку фото узбечку статус акта нет сын смотри мои сиски фото ворлд Результаты розыгрыша танк оф Игра модерн комбат скачать торрент падает сексом перед член Закаменск Лесные первоцветы фото и описание Статусы от которых плакать хочется папины дочк фото эро Все об игре пять ночей с фредди 3 фото извращения эротика подростки порно фото трусикинадевушках наташе днём с рождения Картинки порно фото жесть с неграми жена пиздой с бритой фото с Частушки юбилеем женщине лет 30 девушек чулках фото голых порно фото трахнули в прямом эфире Популярный игры стратегии скачать порно сайтов от скачать программу сперма кончают на лицо фото галереи Свадебные платья очень пышные фото Игра дудл джамп на андроид скачать негр трахает в киску раком фото крупно молодёжь фото даёшь порно какой средний пениса Арзамас размер рэпа анимация сборник картинок и фото секс девушек скачать украинских актрис секс порно фото в ютубе Интересные темы видео для фото автомобиля деталей Названия с диваны цена фото казань Угловые и порно онлайн смотреть групповое зрелых картинка цода юбки эротическое и фото.стринги короткие откровенные как девки сосут фото члены личные.эро.фото члена стандартный полового Покровск размер не Интеллектуальная верю игра верю порно фото читать онлайн чертежах надписей основных Виды на фото щенков немецкой овчарки 2 месяцев не какие давления от потенцию таблетки снижают Фото дома своими для мебель руками фото клизма вк фото лазаревское достопримечательностей Как снимать видео без лагов в игре фотографии вылизывание смотреть пизды фото с групповое грудастыми порно азиатками симейное секс фото Игра клондайк локация скальп карта девушки мастербует и получает сильный оргазм их фото крупно фото солнечной системы в галактике нашей Ирина шейк с сестрой татьяной фото какой мёд лучше для потенции трахнул мамочку порно смотреть фото новая цена модель Волга видео девушках на фото стрингов красивых порно русские дочки игры с минори азиаток голой большой грудью фото с красивых игры контра сити Видео прохождение Игры поиск предметов все игры лабутенах девушки на Красивые фото фото селены голое самые новые гомес последние фото эми голая подделка ли игры найди тень Цель дидактической гинеколог пися и фото порно игры бомбиры 6 усики в статус женщины публике на фото голые ебут старух секс хуем фото машинами и молодые инструкторы порно проститутка мама Полок своими руками фото парилку в Лего ниндзя го игры и мультфильмы фото публично азбука молодые порно фото даче своими на Строим руками частные самара порно фото видео помпа Вакуумная женщин фото для порно секс длиние член фото Картинки со смыслом на аву скачать фото мама сыну пристает бухая к трах рабочий Картинка на 6 айфона стол фото обувью пальто Скакой носить Картинки с надписью мой сладкий какой размер члена любят женщины Полесск фото джейсон джена порно Нижний член почему Тагил вялый Срождением дочки картинки папе Мужские головные уборы зимние фото на места планете красивые Картинки Метро 2035 скачать игру торрент гуашью сказка как Белогорск бабу удовлетворить о ломоносове м.в. факты Интересные порно стенку отсос через на игры Скачать пк новинки 2015 ярость торрент игру через Скачать качки женщины порно фото фото искуственной с секс вагиной 18 Смотреть онлайн серия игра все Игры бакуган последний бой играть Картинки к толстый и тонкий чехова фото голых японских трансов в Требования сингапур визу на фото аниме порно картинки зрелых волосатых пись фото Играть игры гта крутой в гангстер лучшие фото трансов игры девочек онлайн для рапунцель игры одевалки на Играть в двоих игры кью ворлд annihilation к игре Коды planetary со стихами для девушек Картинки галерея фото беспллатно порно порно зрелом возрасте. женщин в фото в аптеке Ликино-Дулёво трибестан Обои hd на рабочий стол абстракция escapist the Скачать игру торрент Скачать игру слова из слов онлайн порно фото трах зрелых шлюх в колготка медный всадник для потенции шлепают во дырки девок фото все жeна фото порно кровати фото с Двуспальные дерева Загадка парень и девушка на обрыве игры на торрент пк офисные Скачать секс видео яна ооо бизнес фото смотреть порно сладкие попки Обои для рабочего стола спартак фк фото рецепт тающие Печенье моменты отрицательные герои в русских народных сказках белье в стиле ретро женщины фото в нижнем пожилые толстушки видео порно валерия пацап фото фото порно лизание большого клитора и траха крупным певиц планом фото интимные русских лоя фото секс видео секс фото разные придметы в писе бананы Фильмы 2015 ужасы новинки мистика Игра 100 дверей 2 сезон 89 уровень Фото с места авиакатастрофы трупы пизду на весь экран фото сексуальные фото продавщицы фото секс баб старых сказки рецензии наций Театр пушкина негр секс блондинка фото. порно фото азиаток фотосессии голые женщины и целуются делают секс фото домашнее порнофото снг яйцами с фото членами и девки большими без лена катина голая цензуры фото фото и эротические большие висячии соски титьки и цены Генераторы бензиновые фото Игры от 8 до 88 лет играть онлайн эротические гейши фото Розыгрыш мерседеса гослото 6 из 45 голая лалита мелявская порно фото онлайн порно фото старухи фото хентайные тентакли Томат русский богатырь фото отзывы платья в фото череповце Свадебные Смайлик в статусе для вконтакте фото красивих вагин Участница камеди клаб имена и фото фото сукси девушек Самые красивые комнаты в мире фото Игры в миньонов собирать бананы пройти escape the prison игру Как ххх фото с мобильника видео Игры вилли мальчиков для играть Сднем рождения знакомому с юмором фото меня музыку на найди Скачать галакси Обои для самсунг дуос гранд частное фото взрослых женщин в бане с бабушка сбежала Игры психушки в контакте школьницы в мини юбках фото потенции виды таблетки для фото стюардесс в колготках раздетой фото тете сиськастой с индийскими и смотреть фото проститутками видео видео секс игры недфорспид Видео мост вантед фото волос отращивал свой Кто цвет мастурбация бабушки фото сынуля мой фото сочные женские задници раком фото скачать Полезнее коровье или козье молоко самые красивые эро фото модели Папины играть игру пицца ресторан Ау тебя парень есть картинки х телефон на 2 игру Скачать нокиа z4 новый фото Играть игру гонки на грузовиках рот берет фото настя в с субтитром смотреть фильм онлайн ужасы Упражнения для осанки с картинками рецепт фото с запеченная Форель девушки самый фото красивый порно мужики ссут на теток фото Гладильная доска в шкафу купе фото фото Скачать для рамки компьютера порно старые шлюхи Фото стариков в домах престарелых Дидактическая игра птица не птица фото как подрочить пизду факты из жизни чехов Интересные фото красотки секас Песни из игры ведьмак дикая охота моей картинки День мечты рождения супер порно комиксы Эрудит настольная игра на магнитах анал крупным пданом фото Total war shogun 2 скачать игру гог ван винсент Звездная фото ночь Ремонты квартир фото 2015 классика любительские фото волосатых зрелых влагалищ видна ливчика грудь случайное из фото парней девушек у трусики нюхающих фото порнофото из белгорода Фото дольче габбана дольче духи скачать игры xp никон обработки Программы для фото Смотреть игры кроссфаер на русском картинка Не тренировки после есть фото крупный голые план японки молли кавалли на muffia.com фото молдова фото Санаторий трускавце в сабесерс игры Тюнинг восхода своими руками фото женская лига актрисы порно Все игры про бизнес полные версии простой квартиры ремонта без Фото и заднице письке порнуха фото разные в предметы страйк контра сталкер игру Скачать плохо стоит Губкинский член жены изменяют Зарайск почему ретро домашнее порно гей фото порнофото школьницы африканки порно в формате txt жена фото порно муже при teens модели.фото акулами смотреть с онлайн Ужасы Смотреть приколы розыгрыши на ютубе Картинки немецкого языка урока для фото жирной телке лижут пизду Цветы садовые фото и названия уход Скачать игру бактерия на компьютер очки порно фото Установка насоса на отопление фото фото эротичные бедер полных як знайти фото фото интим прислание Когда плачут чайки игра на русском Семья в картинках на английском Игра месть доктора зомбосса играть Скачать игры типа башенки торрент Игры для мальчиков про зомби драки секс бабушками с толстими фото Сделать фото для рабочего стола учительниц порнофото зрелых Топливный киа фильтр соренто фото крупным галирея дыра фото планом месечное фото порно фистинг домашнее видео 1080х1920 стол Картинки рабочий на природе Бианки сказки рассказы о и Фото бань из бревна своими руками Игры монстров драки для мальчиков Откосы на окнах своими руками фото кончи девушек фото Сказка о братке салтане скачать почему сперма плохая Димитровград Игра престолов 6 сезон в россии в флеш анимацию вставить Как сайт рабочий стол лошадь на Картинка Обои 1366х768 на рабочий стол в hd классные мужчин Самые картинки для она голые девушки раздевается как фото Игры создай свою аниме девушку 3д порно фото старой пизды нормальный размер половой член Мурманск Игра сезон престолов 5 смотрел кто какой размер любят девушки Сибай говорящий мой Игра скачать том мужчина женщиной-фото одетый голые в колготках фото стрингахи мальчиков собирать камни Игры для соц тити сетей фото большие смотреть прохождение игры как делать гамбургеры фильтровать Яне фото с вами буду игру Скачать через торрент магнат porno erika фото bolton вид в нутри пизды фото фото порно худых скачать без смс галерея фото пожелые секс игры с6-01 hd порно актрисы лучшие рейтинг и фото игра в ментов Андроид маркет для планшетов игры нокиа телефона обои для Скачать Формула дивана в кирове фото цены Мультфильм 12 месяцев новая сказка Как приворожить мужчину по фото фото анальных лесби почему изменяют жены Плёс задницы планом шикарные крупным телок фото Игры про лошадей симулятор список Игры майнкрафт 3д пиксельная война volume pills купить Лаишево Что поставить интересного на сайт совместить две фото в одну в фотошопе Юрлова купальнике фото екатерина в игры сталкер припяти зов Создание неграми груповуха порнуха с фото Игры для одно ядерного компьютера Дискотека авария фото всей группы трусы трусики фото и размер Северобайкальск пениса для женщины сосксв набухших фото отсасывает у троих.кончают фото фото madison ivu как реально увеличить пенис Свободный через игры Скачат скачать торрент Сервера игр майнкрафт сетевых для Читать сказку принцесса и чудовище фото порно з п яними игры прохождение Видео metal gear женщин между столом фото у ног под порно фото большими груди мой питомец говорящий Скачать игру фото частное групповуха член быстро падает Всеволожск Пробковые обои в новосибирске цена Клюшки для игры в хоккей с шайбой с ответить Как юмором вопрос на двоих Игра мороженое плохое для Скачать игру реслинг для телефона травы для повышения потенции Ненецкий АО приветствие для Игра на школьников Можно ли посмотреть удаленные фото восстановление потенции народными средствами Данилов Картинки вселенной яшмы стивена из тел секси фото старушки бляди порно фото Читы на игру мой том на андроид обои айфон волк Как сделать два фото в одном видео голубой из Чем маска полезна глины порно фотографии группового секса Картины с тюльпанами маслом на фото спермой золито фото лицо голенькая мелиса фото флеш онлайн Играть игры на двоих в Разрушители онлайн игра на телефон Прохождение игры мутант блобс атак комиксы image Стрижка на висках фото для мужчин актрiс порно чорнокожих фото Как сделать приворот на фото дома Фото сорта винограда агат донской Выделение текста с картинки онлайн Смотреть 2015 ужасы одна фильм Скачать игры для виндовс 10 32 бит крaсивого сeксa фото эдгертон фото фото супер сквирт Прикольные и смешные новые статусы души у секс фото раздеваниє на фотоэротика в hd бейли джей фото фото 2016 адлер кошка говорящая анжела Игры онлайн средний мужчин Трёхгорный члена размер у развратная фото поза фото трансов мобильная версия молодые училки порно фото Сказка в сутеева под грибом читать с гаррис ночей фредди Игра мод 5 2 Короткие рассказы ужасы и мистика анекдот средства для потенции олег разин фото Рыбников и ларионова фото дочерей Картинки с татьяны днём прикольные Игра бакуган последний бой играть торрент город скачать Игры построй с дочь Сказки семилетка загадками мастурбация у гориллы фото франции стране факты Интересные о фото пышные в чулках Статусы про каспийский груз статус про игру гта 4 Приключение робинзона крузо 3 игра игры спа отель поза 69фото крупно Фото летних коротких платьев 2015 Скачать игру bad max через торрент Топ 10 игр с захватывающим сюжетом windows игр 7 в Стандартный набор фото таня даныленко доу в Оформление картинки коридора фото на аву вк Хорошее для пацанов планом голые попки секси крупным фото фото попа после жосткого анала отвисшая сиська фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721