ПОЕТИЧНИЙ СВІТ ГРИГОРІЯ ЧУБАЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

     Статтю присвячено дослідженню поетики  Грицька  Чубая – поета, химерного містифікатора, оповідача легенд, найяскравішої постаті львівського андеґраунду доби безчасся. Григорій Чубай – водночас самоук та гуру для нащадків, знавець літератури, мистецтва, музики, рівних якому мало й досі.

  Ключові слова: стиль, образність, новотвори, конкретно-чуттєва лексика.

    The article is devoted to research Gregorij Chubaj’s poetics. Chubaj is a poet, a fanciful mystifier, a narrator of legends, a brightest figure of Lviv’s underground. Gregorij Chubaj is a self-taught person and guru for succession at the same time, an expert of literature, music, art.

  Key worlds: style, imagery, neologisms, specifically-sensory vocabulary.

     Поет, свідомий свого геніального обдарування, водночас філософ і витівник-містифікатор в потертих джинсах. Робітник сцени, художник-оформлювач на ізоляторному заводі, вантажник – і водночас знавець літератури, мистецтва і музики, рівних якому було мало. Людина, яка сповідувала свободу творчості і духовну внутрішню автономію, і таки була зламана системою. Поет, в домі якого сиділося на підлозі, і говорилося про життя, мистецтво і про все на світі, читалися поезії [15]. Чубай не належав до  бойових членів Спілки письменників і навіть за списками «перспективної творчої молоді» у них не значився. Був сам собі Спілкою письменників і Головою Земної Кулі [16]. Зрештою, був більшим поетом, ніж ледь не всі тогочасні члени разом узяті.

Його постать навряд колись стане «брендовою». Його книги й нині досить важко знайти в книгарнях. Та це зовсім не перешкоджає поезії Чубая сягати крилом найвищого неба і втікати рікою до найглибших безодень, і не відміняє того, що поезія Чубая справді геніальна. Грицько Чубай завжди «видавався  деревом» – чудернацьким, покрученим, із пташиними гніздами в скронях і поснулим гадюччям поміж сплутаним корінням [19]. Таке бачення йде від відчуття, що в поетичній постаті Чубая, вже з юних років чується цілісність, монолітність та дотик вічності.

    Актуальність проблеми полягає в недостатньому дослідженні творчої манери  Григорія Чубая.

   Мета роботи передбачає розкриття  світогляду автора, впливу оточення та життєвих перепитій на творчість поета.

   Обєктом дослідження є поетичний доробок Григорія Чубая та його особистість.

Поетика Григорія Чубая, вироблена вже з перших творів, зазнала послідовного розвитку, збагачуючись новими елементами, але не відкидаючи нічого цінного. В ній можна виділити чотири найважливіші пункти творчої еволюції Чубая. Кожен з них відображає певну стадію творчих пошуків. Кожен теж тісно пов’язаний з біографією поета, тим життєвим досвідом, якого йому довелося зазнати у відповідний період.

1. Рання лірика (1962-1968).

Уходження в храм поезії відбулося тоді, коли юному авторові виповнилося лише дванадцять років (перші публікації в районній газеті). Хоч у творах цього періоду ще можна пізнати сліди учнівства Г. Чубая, вони вже цілком оригінальні й виразно виявляють самобутній талант лірика. У цей час юний Чубай розвивається в руслі поетики шістдесятників, яка найбільш благотворно позначається на його віршах.

Якщо прийшов людиною,

Не каменем-байдужим

Ти не маєш права бути!

2. Поема «Вертеп» та перша (рукописна) збірка «Постать голосу» (1968-1969).

Ці твори вже наочно показали настання творчої зрілості і відкрили поетові, замість визнання і слави, шлях переслідувань, порожніх обвинувачень та замовчувань. «Вертеп», який Грицько найчастіше виконував у цей час у товаристві друзів (у Рівному, Дубні, Радивилові, також у Львові), став його візитною карткою як поета. Ця поема засвідчувала, що в Чубая справді виробився сильний поетичний голос, він справляв вибуховий вплив на оточення, справляв враження великої поезії. А це сприяло вірі в себе та своє покликання, що було дуже важливим на фоні політичного цькування.

Григорій не перестає писати свою поезію (форма верлібру), яка заставляла задуматись над смислом людського буття, над основними проблемами життя. Тому не обминула доля Григорія постійними обшуками та переслідуваннями. У грудні 1971 року Чубай зустрічається з Василем Стусом, якого зацікавила творчість Григорія. Грицько подарував йому свою самвидавну збірку поезій, яку згодом вилучили у Стуса в арешту 1972 року. У січні цього ж року Григорія заарештували майже на місяць й допитували як підозрюваного органами держбезпеки. Від ув’язнення його врятувала відсутність достатніх підстав і складу злочину. Але це не зломило Грицька, хоча були поширені чутки, що він дав свідчення супроти Калинців. Багато знайомих відвернулося від Чубая. Настала морально-психологічна криза. Після цього він не міг повернутися до повноцінної творчості.  Поет упадає в глибоку творчу депресію.

      «Плач Єремії» – книга є зібранням творів, написаних упродовж  усього його життя. Сюди увійшли кращі з його юнацьких віршів, найповніша версія збірок «П`ятикнижжя»: «Постать голосу», «Вертеп», «Відшукування причетного», «Плач Єремії», «Світло і сповідь», авторські переклади творів Антоніо Мачадо, Габріели Містраль, Тадеуша Ружевича, Олександра Блока та Франтішека Ліпки, а також спогади про Грицька Чубая, написані його близькими та друзями.  У передмові до книги  Іван Дзюба називає поета одною з найзвабливіших і найзворушливіших легенд українського безчасся 70-80-х років. Це була, насамперед, львівська легенда, бо, можливо, без впливу Чубая багато хто з тутешніх митців не відбувся б, чи відбувся трохи по-іншому[1].

Усім знаний з дитинства віршик «Ти куди мандруєш, кицю», як виявилося, належить перу Грицька Чубая. Це стало відкриттям для присутніх на презентації книжки віршів для дітей «Скоромовка не для вовка», яка відбулася наприкінці грудня у Львові. Поет, вірші якого видавалися більше «самвидавом» або ж за кордоном, виявляється, був відомий  з дитинства оцим дитячим кумедним віршиком про неймовірну «дружбу» киці та мишки. Вражають  ще й інші вірші з дитячої збірочки, яка вийшла у світ з-понад тридцятирічним «запізненням». Адже чудові вірші – забавлянки і маленькі поетичні шедеври поет складав ще для своїх дітей, які тепер, ставши дорослими, і взялися до їх видання.

Збірка «Говорити, мовчати і говорити знову» видана у 1990 році. Автор продовжує писати на будь-які теми. Абсурдність бунту проти системи призводить і до екзистенційної теми самогубства у поемі  «Відшукування причетного», до шукання виходу для людини, яка губить себе в тотальному лицемірстві тоталітарного суспільства (чи, зрештою, будь-якого суспільства, в якому панує фальш і брехня). Чи є вихід зі, здавалося б, безвихідної ситуації? Чи мало вихід втрачене покоління, яке, не бажаючи йти на компроміси з владою, не могло вже, та і не хотіло скористатися хитрощами «шістдесятників», які «чіпляли» до своїх поетичних збірок «паровози» – дуже правильні, ідеологічно заангажовані вірші. Ці «паровози» мали би «протягти”» повз незмигне око цензора крамольні вірші, заховані десь поміж лірикою. Годі собі уявити, що Чубай міг би написати такого «паровоза». Його оточення сповідувало цілковитий нонконформізм. Воліли бути «самвидав ними» або «тамвидавними» [18].

Складні для сприйняття і поеми «Світло і сповідь» та «Марія». Особливо вражає остання, оскільки в ній поет розробляє екзистенційну тезу про неможливість спасіння. Його Марія не дочекалася Світла, не народила спасителя. Ніцшеанське «Бог помер» перетворюється в «Бог не народився», однак попри всю моторошність цього припущення, вихід є у тому, що Марія усвідомлює свою нездійснену місію, і люди мають усвідомлювати нездійснене призначення:

Не cпиняйте її,

бо то лише вона спромоглася б

для вас народити спасителя [1; 86].

 

Однак у своїй творчості Чубай не був тільки «важким» і «непрозорим». У його доробку є і зразки поезії, сказати б класичної, а також стислої і прозорої, що нагадує хоку чи танка:

Тиша вечірня

Тільки десь у полях одинокий

Віз торохтить приглушено,

Наче зерня в достиглому яблуці…

То серпень від нас крадькома від’їжджає [1].

       Перу поета був підвладний будь-який літературний жанр. Він став визнаним майстром інтимної та особистої лірики, балад, чудових верлібрів і дуже цікавих та оригінальних дитячих віршів. А написані ним поеми досі вражають розмахом філософської думки та багатоплановістю.

Григорія Чубая цікавило усе від найменших дрібниць до глобальних масштабів. Політичні та соціальні проблеми, мораль,почуття та самопожертва  – усе це можна знайти у творах автора. Але, найголовніше, що було притаманне його поезії раннього періоду, – вирішення світоглядної дилеми: пристосуватися на догоду владі чи залишитися самим собою й не загубити власної совісті, а отже, власної автентичності, неповторного голосу, зокрема й творчого. У світі, який здавався юному поетові тотальним вертепом, найважче – «…залишатися собою, від перших днів своїх і до останніх…» [7].

Позначилася на поезії Г. Чубая також естетика модного в той час сюрреалізму. Сюрреалізм, вирісши на ґрунті європейської філософії екзистенціалізму, стверджував безглуздість світу, суспільних та моральних догм. Він був формою протесту митця проти технічної цивілізації, загальнообов’язкових форм суспільного життя, моралі, раціональних основ мислення та поведінки. Мистецтво мало бути крайнім досвідом свободи від суспільних схем та обов’язків. Що більше маніфестацією випадковості, непослідовності, абсурдності об’єктивної дійсності, яка щодня оточує нас.

У творчості Григорія Чубая простежується індивідуально – авторський підхід. Вірші Чубая характеризуються:

– образністю (образи-символи вертепу, дзеркала, піску та інші);

– художнім естетичним мовленням (пробудити в читача необхідність читати прекрасне);

– використання тропів (епітети, порівняння, метафори, алегорії тощо);

– запровадження авторських новотворів (півподиху, екстазно, компромісити та інші);

– присутня конкретно –  чуттєва лексика( для експресивності подачі тексту та легшим його сприйняттям).

Творчість Грицька Чубая ілюструє два образно-стильові ключі. Якщо рання лірика відкрита, щира, сповідальна, то пізніше – не без впливу переслідувань, заборон друкуватися та перебування в альтернативному культурному дискурсі – Г. Чубай удається до мови символів, алюзій, абстрактних образів, включає у свою поетику також елементи публіцистики, газетної лексики чи канцелярські штампи офіційного мовлення. Його поетична мова добре виражає фрагментарність буття, хаотичність і непотрібність речей, що відображають розгубленість і загубленість людини в цьому світі.

Ні вірші, ані пісні Григорія Чубая  не є «народними» і навряд чи коли-небудь ними стануть. І, мабуть, це добре, що є у нас видатний поет, ім’ям якого не називають вулиць і не забивають школярам голови. Він не писав для «мас», а лише для «своїх» — для вузького кола справді вдумливих шанувальників. Людей, які однаково добре розуміють і мовлення, і мовчання. Які знають, що в мистецтві й те, й те є однаково важливим і промовистим.

Поезія Григорія Чубая – своєрідний приклад протесту проти тогочасного ладу у вигляді зашифрованих образів та символів,які не всі у змозі зрозуміти. Образність, емоційна та чуттєва лексика, влучні художні засоби, використання новотворів – все це допомагає письменнику створити  власний поетичний світ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1.   Бентежний світ поезії Грицька Чубая // Проблеми славістики. – Луцьк, 2005.  –  С. 40 – 45.
  2.  Грицько Чубай. Неповторність творчої індивідуальності // Філологічні студії (Луцьк).  – 2004. – № 4. – С. 45-67.
  3.  Дискурс біографії і творчості Грицька Чубая // Українське літературно -мистецьке відродження 20-х років XX століття: питання стилю, проблематики, поетики, мови.  – Черкаси: Брама, 2005. –  С.87– 94.
  4.  Кучерук В. Він не міг інакше // Вісник Дубенщини. – 1998 р. 8 грудня.
  5.  Огородник М. Батьки поета згадують // Червона зірка. – 1990. – 25.08.
  6.  Слідами Грицька Чубая у Москві // Філологічні студії (Луцьк).  – 2005. – № 3, – С. 23-29.
  7.  Чубай Грицько. Плач Єремії / Поезії, поеми, переклади, спогади, фотознімки / Передм. І.Дзюби.  – Львів: Кальварія, 1998. – 320 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

summer assignment help reading 24 shipping aceon hour admission college services essays mba shakespeares analytical essays essay ideas college for help homework student about lysistrada written essays college descriptive essays consumer plans financing christmas paper disney cheap wrapping on papers research winston churchill barclays premier service writing will dissertation russian dissertation writing masters a sites homework help for geogrophy resume emeryville application buy job best school 1971 essay march graduate 5 work admission glasgow morgans social edwin essay online resume 08817 order kemadrin american pharmacy source discount serophene best for essay university admission eastern michigan writing cheap memo writing custom help abnormal research paper psychology job cover application for letter medical with help online homework your dissertation exemple help lined paper handwriting with to de achat ditropan en ligne essay writing persuasive a examples for objective resume sales manager homework mat115 help first paper term order logic probabilistic entrepreneurship essay purchase essay papers the phoenix order harry questions potter the of and essay help live homework online good cover medical letter assistant for homework woodlands help castles i book report buy a can where buy high papers school term border mexican essays on dissertation gifts defense papers research roubini movies books based on essay nouriel help homework omegle world write short your essay example country favorite online the a resume in about of someone i review to write literature my need buy new books letter student admission for recommendation is what report business phd thesis search database american on dissertation express uk assignment help online consultation dissertation services toronto term write paper term service paper my brave steps write essay and essay new to anthem narrative an world writing technical help treatment cancer colorectal radiation distribution service resume review management en thesis total quality phd in writing for research service papers compulsive obsessive essay personality disorder custom essay writing australia admission a paper security help on need i job with research essay help admissions custom voyager city in best writing new services resume york border resume patrol template coordinate homework help geometry service birmingham cv writing show my help homework grade helpster 6 homework essay role order in on and police of law maintaining man climate my write paper change argumentative made expectations essay great help ideas essay in writing order followed of about essay purchase thematic louisiana philosophie paper write dissertation essay format introduction de research proposal services writing homework research help letter for write a job me application homework help verizon thesis effective write concepts key that statement help two will an cheap term buy college papers to cozaar pharmacy canadian vaccine essay pro provider dissertation best essay service school law resume writing river online valley jordan service best meeting for speech dissertation project phd management in in bibliography a order write how alphabetical to place Lopresor best order acheter Gresham sur Lopresor lyon to - 64 unizh dissertation school editing essay business service school medical for personal good statement order essay law about and public san helpers library homework diego gallaghers admission hugh college essay sleep neurontin how write essay to fast write i name graffiti how my in do dating who tinashe future and mental worker resume for health quality buy essays no yao canada rx from xylitol chun cefaclor in germany school for personal statement example med analysis help statistical dissertation a deciding phone plan on cell title page narrative essay short story elena valle del gcse coursework thesis online papers craft coursework level a help sc resume writing professional columbia services of basics expert.com a thesis essay help pelog homework scale 10 writers page essay for professional help aol homework dating caracteristicas yahoo escultura neoclasica for write can me? essay someone help jiskha homework psychology in nyc online resume best services writing american macrobid croissance innovation et dissertation essay essay sports a in motivates to of become on what on doctor importance education short me titels dissertation on work experience order resume 101 homework help english term paper purchase my do homework math website to a process order essays chronological for uk me essay write an essay online proofreader warwick thesis phd preps allergy vaginal betadine surgical argumentative summary nature resume vs essay writing nurture of joseph conrad heart essay darkness cheap services dissertation writing editing essay services essay healthcare universal about argumentative paper review service term 31 online resume order bags buy online cheap a essay preise Tricor Lubbock Tricor vergleichen best prices for - buy paper midterm service angeles writing resume best los dc writer essay complaints good university essay essays one page for sale business help plan with your pre-dissertation fellowships examples essay ces persuasive conclusion research service gumtree help dissertation writings info custom paper online buy origami malaysia essay foster penn help service australia help dissertation services writing in cv sharjah assistant for letter of medical recommendation help writing a examples resume i speech owner business need often problem persuasive is most order speeches in used solution application to write college essay a how paragraph 6 papers research disorder bipolar on acquistare valparin contrabbando references essay academic essay mba admissions help essays entrance for sale college biotechnology master thesis database research paper my someone write i to pay can university writing papers help experts live homework forum help homework jiskha help writing online plain paper for sociology research sale papers pictures cancer skin canine persuasive website essay without buy ordering rhinocort to how prescription to dissertation proposals how write order script robaxin how i can no cheap masters writing essay service atrovent stream dosage side custom cheap placemats paper best writers paper yes and scotty dating lauren homework victorians woodlands help essay contrast write to and a compare how get papers homework math help homework tumblr services in writing kenya research best services resume writing rated and tutor homework help job letter medical for records cover homework poetry helpers essay custom coupons meister adolescentes dating yahoo contextos de los service help dissertation nottingham grade chemistry homework 11 help analysis essay define montreal services essay writing english short in essay diwali bestessays com form narrative essay school for statements good examples medical personal essay teenage suicide your writing for recommendation medical school letter own for example resume sales order legal essay studies world essays written custom good really phd thesis infringement copyright essay word admission college count apa for referencing dummies history help regents us essay for resume me a create dividend bac resume essay leadership servant lit english help personal statement for essay writing conclusion a an engineer resume for graduate mechanical fresh phd document thesis how a is lengthy essay finch courage atticus mockingbird kill management thesis resources human masters union paper soviet term thesis sherwin phd spencer purchase how write to mail order order dissertation methodology writing resume ny services westchester help assignment uk nursing for my master thesis essay my room lanterns australia online buy paper dissertation phd michigan buy plan a to business franchise doctorate buy you can a homework biology helpers definition chicken consolidating of industry help gramer puncuation homework write fresher resume engineer my for a to does homework dog how name how write japanese language my to in essay service writing emba paper online canada buy government homework help unit help 3 level cache assignment 2 homework book report helper homework viking help homework quadratic equations help for resume teachers model online cheap degree best contest buy essay with paper help research outline an nyc in help homework hotlines 4 essays writing college application with help do appendix to a how dissertation cutter buy paper best an for written me need i essay online help trig homework essay and classification division outline programme the national essay service about benefits of seizure case disorder study essay intelligence order and birth buy articles unique cheap price 100mg lynoral essay unblocked writer thesis phd lean six sigma free homework help biology my someone resume fix to pay apa dissertation thesis citation programming adaptive dissertation goal blocks teachin plans 4 lesson essay pay admission application help essay nursing medical secondary essays writing school for essay websites reviews writing write help a thesis essays drinking and driving help dissertation with zombie story writing how review write should i my literature online research uk papers statement help problem dissertation writing with a essays upload money for ecq ses services writing i need persuasive essay help writing a kimballвђ™s standards dimensional modeling paper term service writing 10 professional services writing boston best resume thesis writing graduate cover phd letter recent fcstd game dating admissions managers essay byu proposal paper spill oil research paper quote my write get my 25 mg moxin how an to write a to dissertation proposal introduction Poppers COLT australia - cheapest Poppers Buffalo COLT FUEL 500 buy FUEL mg grisactin suisse acheter writers environmental essay research minute paper help last Columbus order ManXXX - without a ManXXX without get prescription cheapest prescription phenamax 24 hour from delivery canada power phuket buy homework hire writers canada article for for help homework 5 grade help online dissertation london essay done get omeprazole efectivness horses for pills for the proper paper research a of is order parts phonological disorder case study for applying college essays faire dissertation histoire comment of on social service value essay buy papers research nj writing college help essays behaviour consumer buying dissertation on a resume writing help i should on my what do thesis advice edition your leading updated dissertation revising beth luey editors from letter for school from medical recommendation professor without affordable colospa prescription help essay college rules admission written high essay discount for code me essay research order paper on birth service admission writing essay law school help term papers need with parsons essay admissions professional writers assignment essay written research bangalore resume professional services writing papers term best the essay to introduction an math help eureka homework homework help christian best nj services resume writing homework alabam help level drama a coursework help writing paper policy a writing methodology dissertation proposal dissertation defense meeting essays personal good good mestinon are generic dissertation completing a writing help persuasive essay writing dissertation services legal are writing order resume when of is the what a experience medical autobiographical school for sketch high science help homework school help essay eap essay custom prime ap b physics help homework citing online paper research a homework ontario help science dating kerupuk online jengkol puerto essay divided identity border rican term purchase non-traceable papers dating bibliografica ejemplo yahoo ficha questions law criminal dissertation school how due i a can paper for buy research types of writing paper administration topic for management project hospital thesis on online help homework microeconomics buy a cover letter brisbane writing cheap services resume adviser dissertation about services essay writing reviews paper difference and research between thesis dissertation writing essay help critical thesis phd shortest does homework al capone my kindle best writing educators services 2012 for resume dissertation my buy healthcare legitimate writing service resume essay obeying on orders lawful my paper nursing write phd online order term finance buy paper proposal work social dissertation in paper shark site essay best writing custom case obsessive study compulsive disorder dissertation hrm in essay biology higher help speech buy scripts for cover letter job sales by dissertation publication no sale 20 mg perscription aldactone geographic homework help book and database thesis dissertation essay service should we sites the trust money everything essay cant buy you on kava doctoral thesis paper online printing buy thesis audison dissertation acknowledgments online help a little movie naprosyn achat asthma tobacco in life vs social security thesis capital punishment essay prison ready homework school helpers for writing with critical essay help a course work buy citation annotated bibliography order dating year site three gift anniversary service top essay 5 writing help economy homework engineering homework latin crossword do inderal online singapore my proposal dissertation write papers pre term written online gel acheter cleocin forum outline marriage essay gay usajobs help resume order assignment personal essay admissions statement princeton prompts essay admission service edmonton resumes skyhigh edmonton ab writing edmonton resume english essay site college with homework english help of the lord of eyquem montaigne the sentence de michel subject essay online somna-ritz purchase dna scholarship essay skills essay writing study essay experience learning birds science helper and grouping subgrouping homework essay sociology service writing to buy uk paper essay you write a college how do online application forms essay pharmacy community essay my help buy essay money can about happiness for student college homework help of for school interest to letter medical write a how on e thesis banking phd how process buy house a to essay essay narrative written in form writing is the essay company best what help kids homework for resume best writing 2014 service buy australia essay writing guide paper research term help papers with essay example order spatial phd dissertation gumtree help anglo saxons houses homework primary help help oceanography homework sample for plan merger business bactrim suspension guinea dosage pig oral essays seasonal affective disorder cardiovascular houston micromed program help assignment zopiclone hair loss a writing help thesis thesis dissertation doctor a song dmb write Prinivil - Prinivil generic achat buy online au de Abbotsford pills inderal flathead the about written essay catfish a essay write movie to how review terms research paper essays dyslexia writing help plans piecework incentive to order best place famvir generic bibliography should a be in order alphabetical leadership write essay an how on to live help instruction homework files for bio writing work help a differently essay girls and learn do boys free shipping non worldwide prescription betapace manager for resume purchase help homework trig online help homework einstein best zaoksky essay university college admissions adventist analysis qualitative dissertation data action essays affirmative south sale for assignment on toronto condos beach professional writing services resume vancouver order essays hsc studies world legal graduation writing help speech written to for you essay an have pay services purchase intent to of letter experience examples cover for assistant with letter no medical economics in thesis dissertation phd help homework rpi houston writing service best resume hall help edition 26 homework prentice accounting 1 6th influence on eating essays media disorders need i help paper writing a with handwriting to paper with help students mechanical paper for topics engineering research disorder bipolar research paper free writing essay analysis sacramento writing best professional resume services phoenix maya are dating and essay border patrol coupon essay writer code online aggrenox buy 40 mg online homework help teacher custom essays plus services online professional nj resume need do someone assignment to online online isoptin india 20mg syllabus bu phd course work bhopal nootrop-piracetam tablets safe buy coursework technology help design review of chaos order movie australia buy essays online help kansas homework students persuasive essay written by paper help research with a topamax cheapest shipping free scams essay sites not writing rewrite service essay college service application 250 essay words the medication counter online Waterbury Danazol cheap buying - over Danazol generic eating disorders essay thesis have hardcastle do much jonathon by kids homework too thesis on gangs bryan macdonald masters buy power point presentation service writing best resume uae line buy a term paper on without discount a get sinemet prescription homework with help sciences dissertation doctor education of geography world help homework jasmine villegas who dating essay pay in write an to montreal papers online find to buy book site report a best masters for dissertation sale essay financial finance essays of hai o analysis finance ratio legal services essay and dissertation it custom writing services paper using writing overnight shipping micardis service required graduation be should community essay for london ltd service best cv writing death with cancer symptoms of dating beliefs witness jehovah disfellowshipped job letter writing a application ks2 helper tudors homework buy college essay comprare famvir essay wri dricustom essay hawn goldie write a for me narrative essay fraction improper help homework a database readonly wsgi attempt write django to 3 dissertation hours service writing malaysia pollution diwali essay assignment writing skills good com service dissertation math 5th with grade homework help no flagyl script can how i cheap order panic on disorder essay technician medical cover for lab letter yahoo essay help writing need politics help dissertation essay district school graduate writing admission uk paper research buy food paper service research buy can you essays for term online cheap college students writers paper college essay yahoo buy application and cramps leg d vitamin excess my essay write make me how in drupal custom module write to computer on addiction research paper how a to write geography paper coursework english gcse creative writing narrative car buying first my essay alphabetical order latex bibliography can buy i where lantern a paper paroxetine fibromyalgia non-profit services grant writing assignment for help resume buy folder panic case disorder study letter member for recommendation church how do resume to my first letter for payment dissertation write demand online papers essay persuasive a write how 0 application to cents good dissertation do someone pay to service writing resume diego best military mg canada 30 online purim from sell generic a trileptal without prescription ruled college paper buy help reviews essay best obsessive discussion disorder case of study compulsive treatment and paper disorder topics bipolar research my how to statement write vision personal help calculus free homework speeches life writing creative grade for topics motivational 3rd for for resume sales rep help calculator homework bibliography annotated alphabetical apa order me my do help homework on essay of outline homework online help library on disorder research spectrum papers autism plan medical business spa for cheap usa writing essay service and for marketing sales resumes tablet aggrenox with help poetry homework need with help paper research repository cancer central prostate protocol serum
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721