синонім

Класифікація лексики англійської мови на позначення людських стосунків

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті аналізуються існуючі підходи до класифікації лексики англійської мови на позначення людських стосунків,а також досліджується її вживання як засобу стилізації мовлення. Ключові слова: семантична група, фразеологізм, синонім, антонім, евфемізм.  The article deals with existing varieties of classification of…

Синонімічно-антонімічні зв’язки фразеологічних одиниць англійської мови

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглядається поняття синонімії та антонімії англомовних фразеологічних олиниць. Зокрема, подано типологію синонімів та антонімів фразеологічних одиниць англійської мови. Ключові слова: синонім, антонім, фразеологічна одиниця, синонімічні звязки, антонімічні звязки, фразеологічний варіант. The article deals with the notion of…

Синонімія прикметників на позначення поняття «великий» в іспанській мові

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглядається синонімічний аспект функціонування прикметників на позначання поняття «великий» в іспанській мові. Зокрема, виокремлено логічні групи синонімічних рядів прикметників з огляду на відтінки значення поняття «великий». Ключові слова: синонімія, синонім, синонімічний ряд, поняття «великий», іспанська мова, прикметник,…