publicistic style

РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ ІНТЕРНЕТ-РЕЦЕНЗІЇ У РОЗВИТКУ ВОКАБУЛЯРА СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintТкаченко Наталія (Люксембург, Люксембург) Національний Люксембурзький університет. Секція (Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської) РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ ІНТЕРНЕТ-РЕЦЕНЗІЇ У РОЗВИТКУ ВОКАБУЛЯРА СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ   Ключові слова: театральна рецензія, публіцистичний стиль, метафора, метонімія, фразеологізм. Ключевые слова: театральная рецензия,…